ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به‌عنوان مهم‌ترین قدرت‌های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش‌هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به‌منظور موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به‌عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می‌باید، شکل‌گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه‌زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که ‌باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم‌قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های تصمیم‌گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده‌اند تا «عدم‌قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه‌ای از نظم و پیش‌بینی‌پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formation of a security regime between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia based on the "Institutional Bargaining" model: a condition for the success of the negotiations between the two countries

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Mojtabaa Shariati 2
1 Assistant Professor, International Relations Department, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Political Science Department, Faculty of Humanities, Yasuj University, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

Following the media coverage of the talks between Iran and Saudi Arabia, analysts questioned whether a successful outlook for the talks could be expected, or whether the talks were merely a manifestation of Biden's change of policy toward the Middle East region compared to the Trump administration? This research focuses on examining this question and concern. This study seeks to answer the main question: "What should be the outcome of the negotiations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in order to guarantee the success of the negotiations and lead to the establishment and consolidation of strong and stable relations between the two countries in the future?" It hypothesizes that "in order to the negotiations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia to be successful (as representatives of the two blocs and the axis of power) and for the establishment and consolidation of strong and stable relations between the two countries in the future, the outcome of the negotiations must be formed a "security regime" between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia based on the institutional bargaining model developed by "Oran R. Young has been raised." Thus, the security regime formed between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, which should be the outcome of negotiations, is formed around a kind of security-economic uncertainty, and the two countries in their security-economic relations have specific principles, norms, rules and decision-making procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formation
  • Security
  • Regime
  • Uncertainty
خبرگزاری جمهوری اسلامی (1398، بهمن 2). نشانه‌های مثبت در روابط ایران و عربستان. بازیابی شده در 7/7/1400 از:
 https://www.irna.ir/news/83644783/نشانه-های-مثبت-در-روابط-ایران-و-عربستان
رمضانی‌تکلیمی، داود (1387). ساختار نظامی آمریکا. تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
سایت مقام معظم رهبری (1396، خرداد 6). بیانات در محفل انس با قرآن کریم. بازیابی شده در 7/7/1400 از: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36663
Al-Salhy, S. (2021, May 13). EXCLUSIVE: Iran asks Saudi Arabia to help sell its oil in Iraq talks: Riyadh asks Tehran to stop Houthi attacks on Saudi sites as secretive talks between the two rivals continue in Baghdad. The Middle East Eye. Retrieved July 24, 2021 from https://www. middleeasteye. net/ news/ iran-asks-saudi-arabia-help-sell-oil-exchange-end-houthi-attacks
Babcock, L., Loewenstein, G., & Wang, X. (1995). The relationship between uncertainty, the contract zone, and efficiency in a bargaining experiment. Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 21, 475-485.
Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. International Organization. 42(3), 485-507.
Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. International Organization, 41(3), 491-517.
Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (2004). Theories of international regimes. Sixth printing. New York: Cambridge University Press.
Hubbard, B. (2017, May 02). Dialogue With Iran Is Impossible, Saudi Arabia’s Defense Minister Says. Retrieved from The New York Times Website: https:// www.nytimes.com/2017/05/02/world/ middleeast/ saudi-arabia-iran-defense-minister.html
Krasner, S. D. (1983). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In S. D. Krasner (ed). International Regimes. Ithaca: Cornell University Press.
Levy, M. A., Young, O. R., & Zurn, M. (1995).The Study of International Regimes. European Journal of International Relations, 1(3), 267-330.
Mearsheimer, J. J. (1994/95). The False Promise of International Institutions. International Security, 19(3), 5–49.
Osherenko, G., & Young, O. R. (1993). The Formation of International Regimes: Hypotheses and Cases. In O. R. Young & G. Osherenko. Polar Politics: Creating International Environmental Regimes. Ithaca and London: Cornell University Press.
Parsi, T. (2021, April 29). Why Mohammed bin Salman Suddenly Wants to Talk to Iran. The Foreign Policy. Retrieved July 8, 2021 from https:// foreignpolicy. com/2021/04/29/ saudi- arabia-iran-uae-mohammed-bin-salman-secret-talks-biden-withdrawal-pivot-middle-east/
Pradhan, P. K. (2015). ‘Operation Decisive Storm’ and Changing Geopolitics in the Gulf. Retrieved from The Institute for Defence Studies & Analysis (IDSA) website: http://www.idsa.in/system/files/ issuebrief/IB_ Operation DecisiveStorm_pkpradhan_260515.pdf
Raiffa, H. (1994). The Art and Science of Negotiation: How to Resolve Conflicts and Get The Best Out Of Bargaining. Twelfth Printing. Cambridge, Massachusetts & London: Harvard University Press.
TRT World (2021, April 28). MBS seeks good relations with Iran. The TRT World. Retrieved July 8, 2021 from https://www.trtworld.com/middle-east/mbs-seeks-good-relations-with-iran-46272
Young, O. R. (1989 a). International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment. Ithaca: Cornell University Press.
Young, O. R. (1989 b). The Politics of International Regime Formation: Managing Natural Resources and the Environment. International Organization, 43(3), 349-375.
Young, O. R. (1986). International Regimes: Toward a New Theory of Institutions. World Politics, 39(01), 104-122.
Young, O. R. (1982). Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes. International Organization, 36(2), 277-297.
Young, O. R. (1975). Economic Models of Bargaining: Introduction. In Oran R. Young. Bargaining: Formal Theories of Negotiation. Urbana, Chicago & London: University of Illinois Press.
Zacher, M. W. (1987). Trade Gaps, Analytical Gaps: Regime Analysis and International Commodity Trade Regulation. International Organization, 41(2), 173-202.