روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

آباء بنیانگذار رژیم صهیونیستی با طرح دکترین اتحاد پیرامونی سعی کردند ضمن تأمین امنیت خود، حلقه‌ی دوستان و متحدان خویش را افزایش دهند؛ براین‌اساس، ریشه‌ی برقراری ارتباط با کُردهای عراق از سوی رژیم صهیونیستی را می توان در تصنعی بودن، عدم برخورداری از عُمقِ استراتژیک، قرارگرفتن در حلقه‌ی کشورهای مخالف، فقدان مشروعیت بین المللی و منطقه ای و به تبع آن، احساس ناامنی شدید در تل آویو دانست که این رژیم از بدو تأسیس تاکنون با آنها روبرو بوده است. مسأله ای که مقاله‌ی حاضر قصد تبیین آن را دارد، عبارت است از اینکه «روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردار بوده و این روابط چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟». فرضیه مطرح شده آن است که رژیم صهیونیستی در قالب دکترین اتحاد پیرامونی سعی نموده تا خلاء مشروعیت سیاسی و امنیتی خود را از طریق برقراری و توسعه روابط با اقلیم کردستان عراق تا حدودی مرتفع نماید و بدین ترتیب، این رژیم با حضور در اقلیم کردستان عراق و قرار گرفتن در مجاورت مرزهای جمهوری اسلامی ایران اثر منفی بر امنیت ملی آن خواهد داشت.». این مقاله از نوع کاربردی و به روش کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است. بر این ‌اساس، پژوهش پیش‌رو تلاش دارد ضمن تبیین ریشه‌های تاریخی روابط، ابعاد کنونی و آینده‌ی آن را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را در قالب دکترین اتحاد پیرامونی تبیین نموده و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Zionist regime's relations with the Iraqi Kurdistan region and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Rajabi
Assistant Professor of Policing Sciences and Social Studies Research Institute
چکیده [English]

The founding fathers of the Zionist regime tried to expand the circle of their friends and allies by providing their own security through proposing the doctrine of peripheral unity. according to this, The Zionist regime's communication with the Iraqi Kurds can be traced back to its artificiality, lack of strategic depth, being in the circle of hostile countries, lack of international and regional legitimacy, and consequently, a strong sense of insecurity in Tel Aviv which the regime had faced since its inception. The issue that this article intends to explain is "What are the characteristics of the Zionist regime's relations with the Iraqi Kurdistan region and what effects these relations have on the national security of the Iran?" The hypothesis put forward is that the Zionist regime in the form of the doctrine of peripheral unity tried to fill the vacuum of its political and security legitimacy to some extent by establishing and developing relations with the Iraqi Kurdistan region. In this line, by being present in the Iraqi Kurdistan region and being close to the western frontiers of the Iran, the Zionist regime will have a negative effect on Iran's national security. This essay uses a qualitative method along with a descriptive/analytical approach. Accordingly, the present study tries to explain the historical roots of relations, the current and future dimensions in the political, economic, security and cultural fields in the form of the doctrine of peripheral unity and its subsequent impact on the security of the Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zionist regime
  • Kurdistan region
  • peripheral unity
  • security
  • Islamic Republic of Iran