دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه‌جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به‌خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش‌های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی‌شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی‌شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل‌ترین سناریوهای مطرح‌شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با‌این‌وجود، حجم سرمایه‌گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری‌های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین‌الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به‌خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می‌سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم‌کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای میسر نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospects for the EU's position in the global political economy in 2050

نویسندگان [English]

 • Hossein Salimi 1
 • Mohaddese Heidari 2
1 Professor in International Relations, Allameh Tabatabaei University, Tehran. Iran
2 Ph.D of International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

بنابراین تلفیق روش‌های مهندسی آینده‌پژوهی ازجمله روش سناریونویسی(جی بی ان) و مکتور به‌عنوان راه‌کاری برای طبقه‌بندی با‌این‌وجود، حجم سرمایه‌گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری‌های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین‌الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به‌خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می‌سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم‌کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای میسر نبود. و تولید داده جدید در این حوزه، مورد توجه قرار گرفت. به‌علاوه تلاش شد دیده‌بانی دقیقی در اسناد موجود در اندیشکده‌های مختلف صورت پذیرد و با هماهنگی مراکز مختلف، زمینه برای برگزاری پنل‌های خبرگی، جلسات طوفان فکری و همین‌طور استفاده از نرم‌افزار مکتور فراهم شود. در رابطه با ساماندهی مقاله، این نکته شایان ذکر است که در این مقاله ابتدا به چارچوب نظری(نهادگرایی) پرداخته شده و در گام بعد بر اساس روش مکتور مهم‌ترین کنشگران شناسایی شده‌اند و در گام سوم بر اساس روش جی بی ان، کنشگران، فاکتورهای کلیدی، پیشران‌ها،عدم قطعیت‌ها و نهایتاً سناریوها استخراج شده‌اند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • Political Economy
 • Futurology
 • Institutionalism
 • Convergence
 • شفیعی نوذر(1399). تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو-پاسیفیک. فصلنامه روابط خارجی، 12(3)، صص 367-400.
 • مجیدی محمدرضا(1400). راهبرد ترکیبی؛ دستور گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه. فصلنامه روابط خارجی،13(2)، صص 233-267.
 • مسعودی حیدر علی(1400). تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران. فصلنامه روابط خارجی، 13(3)، 435-469.
 • Bureau of Economic Analysis. "Value Added by Industry." Accessed Dec. 23, 2020.
 • Business today (2020). “India to become third-largest economy by 2050: Lancet”. Retrieved from: https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-to-become-third-largest-economy-by-2050-lancet/story/418496.html
 • Borrell, J. (2020). The post-coronavirus world is already here. Politique Etrangere, (2), 9-23.
 • Cooper, Price water house (2017)."13. The World in 2050-The long view: how will the global economic order change by 2050."
 • Chadwick(2020), 'The future of the European project is at stake': EU in crosshairs of coronavirus pandemic, www.euronews.com/2020/03/27/the-future-of-the-european-project-is-at-stake-eu-in-crosshairs-of-coronavirus-pandemic, ,   last updated: 27/03/2020
 • Cercas, Javier, (2020), "The EU Was Created to Keep Nationalism in Check, Coronavirus is a Dangerous Test", 30 March 2020, available at: https: www. The guardian. com/ books/ 2020/ apr/15/the-eu-was-created-to-keepnationalism-in-check-coronavirus-is-a-dangerous-test.
 • CIA World Factbook. (September. 20, 2020). "RUSSIA," Retrieved from: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/
 • Di Pane, J(Jun 8th, 2021)."Why This Dispute in South China Sea Matters to America". The Heritage Foundation. Retrieved from: https://www.heritage.org/asia/commentary/why-dispute-south-china-sea-matters-america
 • Eurostat(21, April 2021). "Western Balkans-EU - international trade in goods statistics". Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Western_Balkans-EU_-_international_trade_in_goods_statistics&oldid=542024
 • European Parliament, Resolution on the State of EU-US Relations, P8_TA(2018)0342, September 12, 2018, adopted by 490 votes to 148, with 51 abstentions
 • EU Energy Outlook 2050 – How will Europe evolve over the next 30 years?. Retrieved from: https://blog.energybrainpool.com/en/eu-energy-outlook-2050-how-will-europe-evolve-over-the-next-30-years/
 • ELISABETH BRAW(2020), As the west panics, Putin is Watching. Foreignpolicy,foreignpolicy.com/2020/03/23/as-the-west-panics-Putin-is-watching.
 • Galloway, L (2020). “Five superpowers ruling the world in 2050”. Retrieved from: http://www.bbc.com/travel/story/20200322-five-superpowers-ruling-the-world-in-2050 Germain, R. (Ed.). (2016). Susan Strange and the future of global political economy: Power, control and transformation. Routledge
 • Ischinger, W. (2020). World in Danger: Germany and Europe in an Uncertain Time. Brookings Institution Press.
 • Johnston, A. (2016). From convergence to crisis: Labor markets and the instability of the Euro. Cornell University Press.
 • Jakkie Cilliers(2020),African Futures 2050, Institute for Security Studies, In association with the Pardee Centre for International Futures, University of Denver.
 • Kupchan, C. (2010). As nationalism rises, will the European Union fall? The Washington Post, 29.
 • Keohane, R. O. & Nye, J. S. (1997). Interdependence in world politics. The Theoretical evolution of international political economy: a reader, 122-140.
 • König, J. & Ohr, R. (2013). Different Efforts in European Economic Integration: Implications of the EU Index. JCMS: Journal of Common Market Studies, 51(6), 1074-1090.
 • Magdaleno, Cristina (2020), "Chomsky on COVID-19: The Latest Massive Failure of Neoliberalism", 6 May available at: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/chomsky-on-covid-19-the-latest-massive-failure-of-neoliberalism
 • Mete(2019),Gökçe Energy Transitions and the Future of Gas in the EU, Subsidise or Decarbonise .palg
 • Milner, H. V. & Moravcsik, A. (Eds.). (2009). Power, interdependence, and nonstate actors in world politics. Princeton University Press.
 • Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics. International organization, 51(4), 513-553.
 • Monnet, J. (1978). Memoirs. Translated by Richard Mayne. Garden City, NY: Dou.
 • Pochet(2020), Philippe ,Four scenarios for Europe’s future after the crisis www.socialeurope.eu/four-scenarios-for-europes-future-after-the-crisis, on 30th April 2020
 • (2017). “Germany’s Gabriel Says EU Break-up No Longer Unthinkable.” January 7.
 • (2018). Mergers and Acquisitions Review. Accessed January 13, 2020. http://prod-uppimage-read.ft.com/3b08df8e-cf53-11e8-a9f2-7574db66bcd5.
 • Schmieding(2020). Holger, Kallum Pickering and Florian Hense, Economical Matters Previous Next Coronavirus: Scenarios for Europe The globalist,https://www.theglobalist.com/europe-coronavirus-covid19-pandemic- health-eurozone. March 14, 2020 .
 • Trading economics(2021), United Kingdom GDP per capita Retrieved from: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-per-capita#:~:text=GDP%20per%20.
 • Trading economics(2021),Eu Industrial Production. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/euro-area/industrial-production
 • The Economist(2020),Long-term macroeconomic forecasts, Key trends to 2050, A special report from The Economist Intelligence Unit.
 • Tighe(2019). Steve, Rethinking Strategy; How to Anticipate the Future slow Down Change and Improve Decision Making, John Wiley& Sons Australia, National Library of Australia.
 • Tom Orlik and Bjorn Van Roye,www.bloomberg.com/graphics/2020-global-economic-forecast-2050, November 12, 2020, An Economist’s Guide to the World in 2050.
 • Vasileios Vlachos · Aristidis Bitzenis(2019), European Union Post Crisis Challenges and Prospects for Growth, Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-18103-1
 • Verhofstadt, G. (2017). Europe's Last Chance: Why the European States must form a more perfect union. Hachette UK.