راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی‌های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت‌هایی دارد. در سال‌های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره‌گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته‌اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می‌گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان‌های بین‌المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه‌ای و مبادله‌ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش‌های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش‌های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص‌های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت‌ها، مراقبت‌های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's smart power strategy towards Africa

نویسندگان [English]

  • bahareh sazmand 1
  • Zahra Dorostkar 2
1 Associate Professor of Regional Studies, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
2 M.A in Regional Studies, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science,Tehran, Iran
چکیده [English]

China, in the status of a peer competitor to the US, has recognized the need to reap the benefit of such power by using it in different parts of the world including the African continent; since Africa has always been one of China’s areas of interest throughout history. China has used Smart power to assert its position as one of the world's great powers in the foreign policy. With regard to the significance of this type of power in China’s policy towards Africa, this article, through mixed research, seeks to answer the following question: What are the tools employed by China to have an active presence in Africa? The research hypothesis is that, firstly, by stablishing close ties and a strong foothold in international organizations, secondly, by stiving at various levels of diplomacy including cultural, media and exchange to introduce its culture and values to the Continent, thirdly, by scientific, research and technological cooperation as one of main parts of mutual relation, fourthly, by close economic relation in fields of trade and investment, and finally, by performing an active role in improving development indexes including food security, infrastructure, healthcare and environmental protection, China has been able to have an active presence in the continent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Smart power
  • Africa
  • Power
  • Soft power
اگونسالوو، آلابا (1370). سیاست چین در آفریقا1958-1971)). ترجمه گیتی خورسند، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
امیدوارنیا، محمدجواد (1383)، «نگاهی به روابط چین و آفریقا»، فصلنامه مطالعات آفریقا، شماره 10، صص:97-112،   http://ensani.ir/fa/article/download/105390
بخشی،احمد(1388)،« بررسی سیر تحول روابط خارجی چین و آفریقا»، پژوهشنامه آفریقا، سال اول پاییز 88، شماره 3، http://ensani.ir/fa/article/download/180098
بخشی،احمد(۱۳۹۳)، « بررسی سیاست ها، راهبردها و اهداف چین در قاره آفریقا»، فصلنامه ژئوپلیتیک. سال دهم، شماره دوم.صص: 99-136، http://ensani.ir/fa/article/download/  333393
چنگوانگ وانگ، (23 تیر 1399). ترجمه وحید قربانی، پیوند دیپلماسی مشارکت و ابتکار کمربند راه چین. پژوهشکده تحقیقات راهبردی https://csr.ir/fa/news/1010
رحمانی، منصور(1394)، «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی»، فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم، شماره 15، بهار 94،صص:63-89، https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023113941803.pdf
سازمند، بهاره و ارغوانی پیرسلامی، فریبرز(1391). چالش­های ژئوپلیتیک منطقه­ای و دکترین ظهور مسالمت­آمیز چین. فصلنامه روابط خارجی، تابستان 1391، صص: 145-178،
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085419.1391.4.2.4.2
طاهری امین، زهرا(1372). نقش و نفوذ چین در آفریقا. تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
قربانی شیخ­نشین، ارسلان و حداد زند، شیرین(1399). مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات متحده آمریکا در آفریقا. فصلنامه روابط خارجی، سال 12، شماره 4، زمستان 99، صص: 551-580،
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085419.1399.12.4.1.9
لی،مینگ جینگ(1390). قدرت نرم چین( استراتژی چین در حال ظهور در سیاست بین الملل). عسگر قهرمانپور بناب، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
میرترابی، سعید(1399)،« چالش چین در برابر ایالات­متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی»، فصلنامه روابط خارجی، سال 12، تابستان 1399، صص: 187-216، https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085419.1399.12.2.1.5
نای، جوزف (۱۳۸۷). رهبری و قدرت هوشمند  .ترجمه محمود رضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
نای، جوزف (۱۳۹۲). آینده قدرت. ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
هیوود، اندرو (۱۳۹۲). کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی. ترجمه اردشیر ارجمند و باسم موالی زاده. تهران: امیرکبیر.
Brautigam, D. (2011). Chinese Development Aid in Africa. In J. Golley, & L. Song, Rising China: Global Challenges and Opportunities (pp. 203-222). Canberra: ANU E Press.
 
Cooke, J. G. (2009). chinese soft power and its implications for the United States. Washington: Center for Strategic & International Studies.
 
»China-Africa Economic and Trade Cooperation«, https://www.mfa.gov.cn/ce/cebw/eng/jmwl/t785012.htm, 23/11/2021.
 
Carrozza, Ilaria (2018),» China’s African Union diplomacy: challenges and prospects for the future«, https://www.prio.org/publications/11374, 15/9/2021
 
van der Merwe, Christiaan (2019), »China-Africa science collaboration booming but uneven«, https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-africa-pan-african-2019-8-china-africa-science-collaboration-booming-but-uneven/, 8/9/2021.
 
»Data: Chinese Investment In Africa«, http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa, 23/11/2021.
 
Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021). (2018, 09 12). Retrieved from www.focac.org/eng/: https://focacsummit.mfa.gov.cn/eng/hyqk_1/t1594297.htm
 
»China seeks to expand imports from Africa: MOFCOM official«, https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239185.shtml, 17/11/2021
 
U.S. Energy Information Administration, (2018),»China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer in 2017«, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37821#
 
Grimm, S. (2018). Science and Innovation in Africa: International Funding and Cooperation. Bonn: Federal Ministry of Education and Research.
 
Johnston, L. A. (2016). Africa, and China’s One Belt, One Road initiative: Why now and what next? International Centre for Trade and Sustainable Development.
 
Lahtinen, A. (2018). China’s Diplomacy and Economic Activities in Africa. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
 
Lammich, G. (2014). China’s Impact on Capacity Building in the African Union. Essen: Department of International Relations and Development Policy.
 
Larry Hanauer, Lyle J. Morris. (2014). Chinese Engagement in Africa Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy. Washington: National Security Research Division.
 
Looy, J. v. (2006), Africa and China:A Strategic Partnership? Leiden: African Studies Centre.
 
Moyo, S. (2016), Perspectives on South-South relations: China's presence in Africa. Inter-Asia Cultural Studies, 58–67.
 
Nossel, S. (2004), »Smart Power«, Retrieved from: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power
 
Nye, J. (2009). »Get Smart, Combining Hard and Soft Power«, Retrieved from: https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart
 
Nye, J. S. (2013). Hard, Soft, and Smart Power. In J. H. Andrew F. Cooper, The Oxford handbook of modern Diplomacy (p. 5). Oxford: Oxford University Press.
 
Nyabiage,Jevans (2021), »China-Africa trade bouncing back from Covid 19 impact, figures suggest«, Retrieved from :https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3153178/china-africa-trade-bouncing-back-covid-19-impact-figures
 
Nyabiage ,Jevans (2021), »China-Africa relations: Beijing’s financial aid leans towards grants, away from cheap loans, white paper shows«, Retrieved from :https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3117997/china-africa-relations-beijings-financial-aid-leans-towards
 
Renard, M.-F. (2011). China’s trade and FDI in Africa. In L. N. Richard Schiere, China and Africa:an Emerging Partnership for Development? (pp. 25-51). African Development Bank Group.
 
Richard L. Armitage,Joseph S. Nye, Jr. (2007). CSIS COMMISSION ON SMART POWER A smarter, more secure America. Washington: Center for Strategic & International Studies
 
Thompson Ayodele & Olusegun Sotola. (2014). China in Africa: An Evaluation of Chinese Investment. Lagos: Initiative for Public Policy Analysis (IPPA).
Wasserman, Herman (2018), »China’s media in Africa: Expansion, perception, and reception«, https://doc-research.org/2018/07/chinas-media-africa-expansion-perception-reception/
Zeng Aiping & Shu Zhan. (2018). Origin, Achievements, and Prospects of the Forum on China-Africa Cooperation. China International Studies, 88- 108.