راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

مقاله حاضر به‌بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌‌های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره‌گیری از روش نظریه بازی‌ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل‌سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل‌های بازی نشان می‌دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به‌منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می‌کند و بازی به تعادل جدیدی می‌رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Optimal Strategy of the Islamic Republic of Iran in managing Trade Relations with China: Game Theory Approach

نویسندگان [English]

  • AbdolMohammad Kashian 1
  • , seyedeh neda Rahimi 2
1 Assistant Professor & Member of the Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences at Semnan University
2 PhD student in Economics, Semnan University
چکیده [English]

This article examines the optimal strategy of the Islamic Republic of Iran in managing trade relations with China and answers this question: considering the high level of trade relations between the United States and China and the increase in conflicts and the emergence of an economic war between these two countries, what will be the optimal strategy of Iran in managing economic relations with China. The main hypothesis of the research is that: the decline of US economic power and the rise of China's economic power and in the same time emergence of the US-China trade war has provided a very good opportunity for Iran to develop trade relations with China on order to neutralize the pressure of US sanctions. Using the game theory method, the research models the Iran-China trade relationship and analyzes Iran's optimal strategy. The results show that the best strategy of Iran is development of trade relations with China with the aim of gaining concessions from the West, as well as improving the country's economic situation and circumventing sanctions and for the china with the aim of gaining concessions from the West and also expanding its soft power in the West Asian region. If one of the parties has a strategy of severing cooperation in order to satisfy the West, the other party will choose such a strategy and the game will reach a new balance in which the utility of both countries will be very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • USA
  • trade relations
  • game theory
احمدیان، قدرت، کهریزی، ندا. (1398). اقتصادسیاسی آمریکا و روابط تجاری چین و آسیا. فصلنامه سیاست خارجی، 33(3)، 61-86.
شریعتی نیا، محسن (1399)، روابط ایران و چین؛ گذار از مثلث رمانتیک به پیوند پایدار، رهیافت‌های سیاسی و بین ‌المللی. 11(3)، 95-114.
شفیعی، نوذر. (1401). از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری آمریکا علیه چین. فصلنامه روابط خارجی، 14(53)، 1-27.
طاهرخانی، سعیدرضا، زارعی، بهادر، احمدی، سید عباس، شریعی نیا، محسن. (1400). ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین. پژوهشهای جغرافیای انسانی، انتشار اولیه.
 طغیانی، مهدی. (1395). شناسایی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در جهت دفاع اقتصادی. فصلنامه آفاق امنیت، 9(31)، 29-64.
کاشیان، عبدالمحمد. (1400). چین و نقش آن در افول قدرت اقتصادی آمریکا. مطالعات راهبردی آمریکا، 1(3)، 67-84.
گوهری مقدم، ابوذر، انصاری بارده، رضا. (1400). تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران. فصلنامه روابط خارجی، 13(2)، 209-231.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1395)، بررسی جامع روابط دوجانبه ایران و چین، گزارش کارشناسی شماره 14825.
منظور داوود، مصطفی‌پور منوچهر، (1392). بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه: ویژگی‌ها، اهداف و اقدامات . فصلنامه سیاست‌های مالی واقتصادی. ۱۳۹۲; ۱ (۲) :۴۲-۲۱
ونستل، الناسر، (1373)، نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در تصمیم‌گیری استراتژیک، ترجمه جلیل روشندل و علیرضا طیب، تهران: قومس.
یاری، احسان، عابدی، مرضیه. (1400). گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه روابط خارجی، 13(1)، 77-112.
ب: انگلیسی
Abiad،abdul.baris،Kristina.others.2018.the impact of trade conflict on developing asia.ADB economics working paper series.No،566.december.
Belal، K. (2020). China-Iran Relations: Prospects and Complexities. Policy Perspectives، 17(2)، 47–66.
Caba-Maria، F. (2021). Iran–China Relations: A Game Changer in the Eastern World. In F. J. B. S. Leandro،C. Branco F. Caba-Maria (Eds.)، The Geopolitics of Iran (pp. 245-273). Springer Singapore.
Chong، Terence Tai Leung & Li،  Xiaoyang (2019) Understanding the China–US trade war: causes، economic impact، and the worst-case scenario، Economic and Political Studies، 7:2، 185-202، DOI:
Felbermayer،Gabriel.marina steininger. (2019).trumps trade attack on china،who will have the last laugh?GESifo forum.march.
Neuenkirch، M. and F. Neumeier (2016). "The Impact of US Sanctions on Poverty"،
Osborne، Martin J (2004)، An Introduction to Game Theory، MIT press.
sanctions With an application to Iran”.Working Papers are available in electronic format at www.iss.nl
Sardana،m.m.k. (2019).causes and conseguences of the escalating trade war between the us and china.isid discussion note.
Turocy، Theodore L، Bernhard von Stengel (2001)، Game theory. Encyclopedia of Information Systems، Academic Press.
ج: آنلاین
بانک جهانی (2020) data.worldbank.org
سازمان تجارت جهانی (2020) www.wto.org
گمرک جمهوری اسلامی ایران (1399) https://www.tccim.ir/
صندوق بین المللی  پول (2020) https://www.imf.org