وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده

نویسندگان

چکیده

جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا همواره از نفوذ سیاسی ـ اجتماعی بالایی در جامعه الجزایر برخوردار بوده‌اند و فعالیت این جریان‌ها در طول نزدیک به هفت دهه فعالیت‌، فرازوفرودهای بسیاری داشته است. هدف این مقاله پاسخ‌گویی به این پرسش است که صف‌بندی جدید گروه‌های اسلام‌گرا و مواضع آنها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ‌های داخلی الجزایر که بعد از سرکوب جبهه نجات اسلامی انجام شد چگونه می‌باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا مروری بر عوامل مؤثر بر شکل‌‌گیری جریانات سیاسی اسلام‌گرا در الجزایر و روند تحولات این جنبش خواهیم داشت و سپس با روشی توصیفی به بررسی صف‌بندی جریانات اسلام‌گرا در آن کشور خواهیم پرداخت. براساس یافته‌های این پژوهش پس از انحلال جبهه نجات اسلامی و حذف جریان رادیکال از عرصه سیاسی الجزایر، چند گروه اسلام‌گرا با مشی میانه‌روانه در عرصه سیاسی الجزایر حضور دارند که تفاوت آنها را می‌توان در تاکتیک‌های سیاسی آنها دانست؛ اما همه آنان بر مشی مسالمت‌آمیز سیاسی تأکید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها