روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

«حشد شعبی» در سال ۲۰۱۴ در واکنش به ظهور نشانه‌‌های بارز اضمحلال دو شاخصة اصلی دولت ملی، یعنی کنترل سرزمین و انحصار بهره‌‌مندی از قدرت نظامی فائقه و ارتش منظم وارد صحنة معادلات عراق شد. این تشکیلات در صحنة میدانی مبارزه علیه داعش موفقیت‌‌های قابل‌توجهی را به دست آورد و به‌‌رغم مخالفت‌‌های داخلی و خارجی، ضمن ادغام در نیروهای مسلح عراق مأموریت‌‌های جدیدی را نیز برای خود تعریف کرد. پرسش اصلی مقالة حاضر این بوده که «چرا روند کنشگری حشد شعبی از زمان تأسیس تا سال 2020 از یک بازیگر شبه‌‌نظامی غیردولتی به بازیگر دولتی چندبعدی تغییر یافته است؟» در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که تحت تأثیر تشدید ضعف و فروماندگی دولت در عراق و دخالت دو عنصر تعارض گروه‌‌های قومی- مذهبی، انشعابات درونی حشد شعبی و ایفای نقش بازیگران منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی روند بازیگری و کنشگری عملیاتی حشد شعبی تغییر یافته است. مقالة حاضر از نوع تبیینی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌‌ای و مراجعه به منابع اینترنتی معتبر گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Process of Acting and Operational Action of Iraq's Popular Mobilization Forces (2014-2021)

نویسندگان [English]

  • Amir Niakoee 1
  • Saeed Pirmohammadi 2
1 Associate Professor of International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran.
2 Ph.D. Student in International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

The Popular Mobilization Forces (PMF) uprising entered the Iraqi equation in 2014 in response to the emergence of clear signs of the collapse of the two main characteristics of the national government, namely territorial control and the monopoly on the use of superior military power and the regular army. The organization achieved significant success on the ground in the fight against ISIS and, despite internal and external opposition, joined the Iraqi Armed Forces and defined new missions. The main question of the present article is what changes has taken place in the process of active of the PMF from its establishment until 2020? Findings show that the popular mobilization activism has evolved from a non-governmental paramilitary actor to a multidimensional government actor and that the organization has integrated many of its former missions through integration into the armed forces while transforming the Iraqi military-security context. Has also followed. The present article is of explanatory type and the required information is collected by library method and referring to valid internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular Mobilization Forces
  • State
  • Non-State Arm Actors
  • Iraq
  • Iran
الجبوری، عادل (05/04/2020)، الخطوات الامیرکیة الاخیرة فی العراق... انسحاب ام هروب الى الامام؟ المعلومه،https://www.almaalomah.com/2020/04/05/466683
چوکن اوغلو، تایلان (2020، می). شکاف در حشد شعبی: پیامدها و احتمالات. مرکز مطالعات ایرانی آنکارا. بازیابی شده از: https://iramcenter.org/fa/-the-process-of-secession-its-aftermath-and-the-possibilities/
حامدآزاد، امیر (1399). الگوی تشکیل و تحدید حشد شعبی در عراق، فصلنامه سیاست جهانی، 9(3)، 79-102. https://doi.org/10.22124/wp.2020.16813.2535
الحلو، مشتاق (2020، نوامبر). همایش حشد عتبات و تأثیر آن بر مشروعیت حشد ولایی. مرکز مطالعات ایرانی آنکارا. بازیابی شده از: https://iramcenter.org/fa/atabat-units-conference-its-impact-on-the-legitimacy-of-velayi-unites/
ذوالفقاری، مهدی و عمرانی، ابوذر (1398). عراق به‌‌مثابه دولتی فرومانده و تأثیر آن بر امنیت بین‌‌المللی، دوفصلنامه جامعه‌‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 7(2)، 56-29. https://doi.org 10.22070/iws.2019.4308.1774
سالم، زید (21 أبریل 2020)، 3 ملیشیات عراقیة جدیدة: أذرع جانبیة لإیران ضد أمیرکا، العربی الجدید، https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/20/3-
العرب (23/06/2021)، لی ذراع بین الکاظمی والمیلیشیات: منع استعراض للحشد الشعبی فی بغداد، https://alarab.co.uk/
عین‌‌الهی، بهرام و مولایی، یوسف (1399). مدل تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه‌‌های مسلح غیردولتی تحت حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی: مطالعه گروه‌‌های شیعه و گروه‌‌های منشعب از القاعده در عراق و سوریه، فصلنامه روابط خارجی، 12(2)، 284-245.
منتی، ایوب (1399). خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی- عراقی در عراق (2020-2003)، فصلنامه روابط خارجی، 12(1)، 131-161.
نجات، سید علی (1398، آذر). ادغام حشدالشعبی در نیروهای مسلح عراق؛ دلایل و پیامدها. یادداشت راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی. بازیابی شده از: https://risstudies.org
نکولعل‌‌آزاد، فاطمه (1399). محور مقاومت؛ از مفهوم‌‌پردازی تا پیوند با امنیت منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی ایران. تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
یورونیوز (2018). جدایی مقتدی صدر از ایران؛ چرا و چگونه؟. بازیابی شده 4 مهر 1400، ازhttps://per.euronews.com/2018/05/17/the-separation-of-moghtada-from-iran-how-and-why
Ahram, A. (2011). Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored Militias. Stanford: Stanford University Press.
Al-Jazeera (2020). Cash-strapped Iran struggles to maintain sway over Iraq militias. https://www.aljazeera.com/news/2020/6/11/cash-strapped-iran-struggles-to-maintain-sway-over-iraq-militias
Al-Nidawi, O. (2019). The growing economic and political role of Iraq’s PMF. https://www.mei.edu/publications/growing-economic-and-political-role-iraqs-pmf
Badawi, T. (2020). Kadhimi’s Push Against Iran-Supported Paramilitaries, Carnegie Endowment for International Peace.
Bohmelt, T., & Clayton, G. (2017). Auxiliary Force Structure: Paramilitary Forces and Progovernment Militias. Comparative Political Studies, 51(2), https://doi.org/10.1177/0010414017699204
Buddhika B., Kevin, P., Will R(2017), Iraq’s Path to State Failure. Small Wars Journal, https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/iraq%E2%80%99s-path-to-state-failure
Butler, C., Sabine, C., Neil, M(2014). The Impact of Pro-Government Militias on Human Rights Violations, International Interactions, 40(5), 812-836. https://doi.org/10.1080/03050629.2014.932783
Gulmohamad, Z. (2020). The Evolution of Iraq’s Hashd al-Sha’abi (Popular Mobilization Forces), in: Amour, Philipp, The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East, Springer Nature.
Foltyn, S. (2021). The Soleimani Assassination Was Supposed to Weaken Iraqi Militias. Instead, They’re Flexing Their Muscles. Politico.
Hannah, J. (2019). Iran-Backed Militias Are In Iraq to Stay. Foreign Policy.
Hasan, H., & Khaddour, K. (2020). The Transformation of the Iraqi-Syrian Border: From a National to a Regional Frontier, Carnegie Middle East Center.
Katz, B. (2018). Axis Rising: Iran’s Evolving Regional Strategy and Non-State Partnerships in the Middle East, The Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Knights, M. (2019). Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups. The CTC Sentinel, 12(7).
Malik, H. (2020). Can Kadhimi curb the influence of Iran-backed militias in Iraq? Atlantic Council.
Malik, H. (2021). Sistani vs. the Militias: The Future of Iraqi Sovereignty. The Washington Institute for Near East Policy.
Mansour, R., & Jaber, F. (2017). The Popular Mobilization Forces and Iraq’s Future, Carnegie Middle East Center.
Mansour, R. (2018). More Than Militias: Iraq's Popular Mobilization Forces Are Here to Stay. https://warontherocks.com/2018/04/more-than-militias-iraqs-popular-mobilization-forces-are-here-to-stay/.
Nadimi, F., & Knights, M. (2021). Militias Parade Under the PMF Banner (Part 1): Drone Systems, The Washington Institute for Near East Policy.
Redaelli, R. (2018). The Osmotic Path: The PMU and The Iraqi State. The Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
Rubin, A. (2019). Iraq’s Militias, Accused of Threatening U.S., Pose a Quandary for Iraq, The New York Times.
Smith, C. (2020). What’s next for coalition forces in Iraq? the Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/whats-next-coalition-forces-iraq
Taha, A. (2019). Turning ex-combatants into Sadris: explaining the emergence of the Mahdi Army. Middle Eastern Studies, 55(3), 357-373. https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1550078
The Arab Weekly (2021). Pro-Iran militia muddles Iraq-Syria ties, sparks doubts about conference. https://thearabweekly.com/pro-iran-militia-muddles-iraq-syria-ties-sparks-doubts-about-conference
The International Institute for Strategic Studies (2019), Iran’s Networks of Influence in the Middle East, the International Institute for Strategic Studies (IISS).
TRT World (2020). Who are Iran-backed militia Kataib Hezbollah in Iraq? https://www.trtworld.com/middle-east/who-are-iran-backed-militia-kataib-hezbollah-in-iraq-32672
Webster, T. (2021). The Shadow Militias of the Iraqi Popular Mobilization Units, International Affairs House. https://www. International affairshouse. org/ the- shadows- militias- of- the- iraqi- popular-mobilization- units/