پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 نویسنده مسئول، دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مهم‌ترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات متحده است. بیشترِ عوامل قدرت جهانی آمریکا در حال دگرگونی هستند و به سویی می‌روند که افول هژمونی آمریکا را فراهم کنند. از این‌رو برای مدیریت بی‌ثباتی ناشی از افول هژمونی آمریکا و لزوم مواجهه با پیچیدگی‌های جهانی، ایجاد حاکمیت منطقه‌ای ضرورت می‌یابد. این حاکمیت بر پایه نهادها، هنجارها و سازمان‌های منطقه‌ای است که جایگزین نهادها و مؤسسات جهانی می‌شوند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و پرسش اصلی این بوده است که «نشانه‌های افول هژمونی آمریکا کدام‌اند و بدیلِ هژمونی آمریکا در پسا کرونا چیست؟» با این فرضیه اصلی که علائم افول هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی آشکار شده است و با این اتفاق، جهان‌های منطقه‌ای از جمله ایران، بدیل مناسبی برای آن خواهند بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی افول هژمونی آمریکا در پسا کرونا و بدیل آن بوده است. مؤلفه‌های تعریف‌شده هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی، از شیوع بیماری کرونا (جدا از عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی چین، تضعیف ارزش‌های نظم لیبرالی بین‌المللی) به‌شدت متأثر شده‌اند و دنیای پسا کرونا شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان‌های منطقه‌ای خواهد بود. در این پژوهش در راستای هدف مقاله از یک نظریه واحد پیروی نشده و نظریات گوناگون و مباحث مربوط به موضوع، مطرح و تحلیل گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-Corona, the Decline of the US Hegemony and the Rise of Regional Worlds

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bayat 1
  • kianoush kiakojouri 2
  • Morteza Bayat 3
  • Yaser Barkhordari 4
1 Ph.D. in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Political Science, Tehran University of Science and Research, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Political Science, Allameh Tabatabai University Tehran, Iran.
4 Ph.D. in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The most important feature of the second decade of the 21st century is the gradual decline of the relative power of the United States. Most of the factors that have led to America's global power are changing and moving in the direction that has led to the decline of American hegemony. Regional governance is therefore necessary to manage the instability caused by the decline of American hegemony and the need to face global complexities. This governance is based on regional institutions, norms and organizations that replace global institutions. The research method in this article is descriptive-analytical. The main question of the present study is what are the symptoms of the decline of American hegemony and What is the alternative to American hegemony in the post-Corona? The main hypothesis is that the decline of US hegemony has been revealed in three areas: political, economic and military, and with the decline of US hegemony, regional worlds, including Iran, will be a good alternative. The main purpose of this article is to examine the decline of American hegemony in post-Corona and its alternative. The components of US hegemony, which are defined in three areas: political, economic and military, all three of which are severely affected by the outbreak of the Corona virus (apart from other factors such as China's economic growth, weakening of the values of the international liberal order). It will be the decline of American hegemony and the rise of regional worlds. In this research, a single theory is not followed, but various theories will be proposed and analyzed in line with the purpose of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-Corona
  • United States
  • Iran
  • Declining Hegemony
  • Regional Worlds
آهویی، مهدی. حسینی، دیاکو (1395). افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاست‌گذاری. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 6 (20)، 51-66.
ارگانسکی، ای. اف (1355). سیاست جهان، ترجمه حسین فرهودی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر.
حسینی اسفیدواجانی، مهدی (1385)، سیاست خارجی ایران و نظام بین‌الملل، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، (226 و 225)، 78-89..
خبرگزاری ایرنا، (1399). پسا کرونا فرصت تحریم‌شکنی، 7 اردیبهشت، دسترسی در: https://www.irna.ir/news/83777414
خبرگزاری ایلنا (1400). ضرورت توسعه همکاری‌های گردشگری منطقه‌ای در ایام پسا کرونا، 8 شهریور، دسترسی در: https://www.ilna.news/
خجسته نیا، حسین (1385). چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی سطوح نظم جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، (3)، 1-33.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ (1399)، نظام بین‌الملل پسا کرونا چگونه خواهد بود؟ 15 اردیبهشت. خبرگزاری تسنیم. دسترسی در: www.tasnimnews.com/fa/news
مشرق نیوز، (1399)، رقبای آمریکا سلطه نظامی این کشور کرونازده را به چالش کشیده‌اند/ بحران کرونا محاسبات راهبردی ایران را تغییر نداده است، دسترسی در: https://www.mashreghnews.ir/news/1063765
کریمی، سحر (1394). جایگاه منطقه‌ای ایران پس از جنگ سرد، مجله علمی-تخصصی پژوهش ملل، ۱ (2)، 1-14.
کندی، پال، (1370) ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، ترجمه م. قائد و دیگران، تهران: انقلاب اسلامی.
روزنامه کیهان، (1398). افول موریانه‌وار آمریکا از دریچه آمار، 19 تیر، دسترسی در:www.kayhan.ir/fa/news/164656
Acharya, Amitav (2014), The End of American World Order, Polity Press.
Atkinson, Robert, et al. (2012)“Worse Than the Great Depression: What Experts are Missing about American Manufacturing Decline,” Information Technology & Innovation Foundation, March 2012. http://www2.itif.org/2012-american-manufacturing-decline.pdf.
Brown University. "Costs of the 20-Year War on Terror: $8 trillion and 900,000 Deaths." Accessed Oct. 20, 2021.
Bureau of Economic Analysis. "International Trade in Goods and Services, available at:www.bea.gov/data.
Bureau of Labor Statistics, “Multifactor productivity slowdown in U.S. manufacturing.” Monthly Labor Review, July 2018.
Buzan, Barry (2011)," The inaugural Kenneth N.Waltz annual lecture, a world without superpower:Decentered Globalizm". International relation, vol/25/No. 1, 3-25.
Census Bureau. "Annual 2020 Press Highlights. Access: oct 12. www.census.gov.foreign-trade.
Cordesman, Anthony H. (2020),"China in the Gulf: A New Partnership with Iran?", July 15, 2020, available at: https://www.csis.org/analysis/china-gulf-new-partnership-iran, 1-4.
Forbes(2020) China And Iran Approach Massive $400 Billion Deal, available at: https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/07/17
Frazier, Derrick & Stewart-Ingersoll, Robert, (April, 2011), "regional power and sccurity: A framework for understanding order within regional security complexes", European journal of international relation, vol 16, issue 4, 731- 753.
Garzon Pereira, Jorge f, (2014)," hierarchial regional orders: an analytical framework. Journal of policy modeling", vol 36, 1-22.
Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research, (December 2009), available at: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive- pdfs/long-term-outlook.pdf (retrieved 12 Sep. 2016), 1-27.
Horowitz, Juliana Menasce; Ruth Gielnik and Rakesh Kochhar, (2020) Trends in income and wealth inequality, https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/01/09/trends-in-income-and-wealth-inequality/
Lendman, Stephen (2020)," Economic Collapse Far More Serious Than COVID-19 Contagion", April,24. Available at: https://www.global research. ca/ economic-collapse-more-serious-covid-19-contagion/ 5710660, 1-4.
Long, Heather (March 2016). “U.S. has lost 5 million manufacturing jobs since 2000,” CNN Money, March 2016. http://money.cnn.com/2016/03/29/ news/economy/us-manufacturing-jobs/index.html
Maloney, Suzanne (2017)," The Roots and Evolution of Iran’s Regional Strategy", Atlantic Council, September.1-12.
McCoy, Alfred W. (2010) “The Decline and Fall of the American Empire”, The Nation, DECEMBER 6, 1-16.
McFaul, Michael (2020) Trump's 'America First' policies leave Biden with major China and Russia (and other) problems. https://www.nbcnews. com/ think/ opinion/trump-s-america-first-policies-leave-biden-major-china-russia-ncna1251044
McGeehanm, Patrick (2020),"A Million job lost:A Heart attack foe the N.Y.C Economy". Available at: https://www.nytimes.com/ 2020/07/07/ nyregion/ nyc-unemployment.html, 1-7
Haass, Richard (2008), The Age of Nonpolarity:What Will Follow U.S.Dominance,available:https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity
O’Neill, Jim; Stupnytska, Anna, “Global Economics Paper No.192: The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis,”
Paz, Christian (November 2, 2020). "All the President's Lies About the Coronavirus". The Atlantic. Retrieved February 5, 2021.
Pew Research Center (September 15, 2020). "U.S. Image Plummets Internationally as Most Say Country Has Handled Coronavirus Badly". Pew Research Center's Global Attitudes Project. September 15, 2020. Retrieved February 5, 2021.
Schaeffer, Katherine (2020), 6 facts about economic inequality in the U.S. https:// www. pewresearch. org/fact- tank/ 2020/02/07/6- facts- about-economic- inequality-in-the-u-s/
Snyder, Michael (2020)Tsunami of Job Losses”: U.S. Economy Hasn’t Experienced Anything Like This Since the 1930s Great Depression,available:https://www.globalresearch.ca/us-economy-has-not-experienced-anything-like-this-since-great-depression/5718346
Steven Metz, (2020), "The US military will feel the impact of the coronavirus for decades to come. April,5". Available at: https://www. businessinsider.com/ the-us-military-will-feel-impact-of-coronavirus-for-decades-2020-4, 1-4.
Tellis, Ashley J. (2020),"Covid-19 Knocks on American Hegemony", Carnegie Endowment for International Peace, 1-10
U.S. National Debt Clock. "U.S. Debt Clock.org." Accessed Oct. 20, 2021.
Wallerstein, Imnanuel (1995) The modern World-System and Evolution. Jurnal of world system research. Volume 1, Number 19, https://doi.org/ 10.5195/jwsr.1995.46
Watson Institute. "United States Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars Through FY2019: $5.9 Trillion Spent and Obligated," Page 2. Accessed Oct. 20, 2021.
Zamarripa, Ryan (2020)," 5 Ways the Trump Administration’s Policy Failures Compounded the Coronavirus-Induced Economic Crisis", center for American progress, June, 3. Available at: https://www. American progress.org/ issues/economy/news/2020/06/03/485806/5-ways-trump-administrations-policy-failures-compounded-coronavirus-induced-economic-crisis/, 1-7.