عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران

نویسنده

چکیده

اشغال عراق توسط امریکا در سال ٢٠٠٣ تحولات مهمی را به‌دنبال داشته که علاوه‌بر این کشور منطقه خاورمیانه را نیز متأثر ساخته است. همچنین بررسی موفقیت‌ها یا ناکامی‌های عملیات امریکا در عراق با توجه به واقعیت‌های صحنه عمل، اهمیت بسیاری دارد. روند پیشرفت این عملیات، محدودیت‌ها و بن‌بست‌های عملی و پیامدهای آن را می‌توان اصلی‌ترین عامل در شکل و محتوای اقدامات امریکا در خاورمیانه قلمداد کرد. از سوی دیگر استراتژی امریکا در منطقه، تأثیر مهمی بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد و به این دلیل بررسی عملیات امریکا در عراق و نتایج آن از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته قابل توجه این که عدم شناخت کافی واقعیت‌های صحنه عراق و در نتیجه طراحی استراتژی‌های نامناسب، ناکامی عملیات امریکا را در ابعاد مختلف در پی داشته است. در واقع مهم‌ترین درس امریکا از این جنگ این است که می‌توان با قدرت برتر نظامی کشور ضعیفی را به اشغال درآورد اما نمی‌توان آن کشور ضعیف را برای مدت طولانی در اشغال نگاه داشت.

کلیدواژه‌ها