شماره 56 فصلنامه روابط خارجی (زمستان 1401) با 8 مقاله منتشر شد

شماره 56 فصلنامه روابط خارجی (زمستان 1401) با 8 مقاله منتشر شد

در این شماره مقالاتی با موضوعات مختلف شامل «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل»، «سیاست نگاه به شرق»، «رژیم حقوقی دریای خزر»، «خروج آمریکا از افغانستان»، «تحریم های اقتصادی علیه ایران»، «پژوهش های سیاست خارجی در ایران»، «مناسبات تجاری ایران با چین» و «استیلای طالبان بر افغانستان» منتشر شده است. جهت مطالعه، روی عنوان مقالات کلیک نمایید:

 

1. اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ حسن آرایش

 

2. آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سجاد عطازاده

 

3. بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها

هادی اعظمی؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ وحید صادقی

 

4. پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی

مصطفی اسماعیلی؛ روح الله فراهانی

 

5. خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

میلاد ترابی فرد؛ مهدی رزم آهنگ؛ فرزان قاسمی

 

6. فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مهدیه دوست حسینی

 

7. راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها

عبدالمحمد کاشیان؛ سیده ندا رحیمی

 

8. مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی