ارتقا بی سابقه (149 درصدی) ضریب تاثیر فصلنامه روابط خارجی، کسب رتبه سوم و درجه Q1 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

آخرین ارزیابی نشریات علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر گردید. در این ارزیابی 1974 نشریه علمی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. طبق این ارزیابی فصلنامه روابط خارجی رشد بی سابقه ای را تجربه کرده و از جمله نشریات با بیشترین رشد ضریب تاثیر می باشد. بخشی از موفقیت های کم سابقه فصلنامه روابط خارجی بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شرح ذیل می باشد:

  • رشد 149 درصدی ضریب تاثیر فصلنامه روابط خارجی (از 0.438 به 1.094)
  • کسب درجه Q1 پس از 6 سال
  • کسب رتبه 3 در بین تمامی 61 نشریه نمایه شده در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل
  • کسب رتبه 14 در بین تمامی 539 نشریه علوم اجتماعی
  • کسب رتبه 34 از بین تمامی 1974 نشریه ارزیابی شده در تمامی رشته های علمی.

تیم مدیریت فصلنامه روابط خارجی، کسب این موفقیت بزرگ و کم سابقه را به اعضای هیات تحریریه، نویسندگان، مخاطبان محترم فصلنامه و همچنین جامعه علمی کشور تبریک می گوید.