راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع

نویسنده

چکیده

با بهره‌گیری از رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل، این پژوهش به بررسی راهبرد سیاست انرژی روسیه در منطقه اوراسیا با تأکید بر نقش انرژی (نفت وگاز) به‌عنوان وَجه غالب در اقتصاد سیاسی و نیز روابط این کشور با اتحادیه‌ اروپا می‌پردازد. روندهای موجود، بیانگر آن است که هیئت حاکمه روسیه با تدوین راهبرد بلندمدت این کشور، همواره به‌دنبال آن بوده‌اند که روسیه را به‌عنوان یک امپراتور نفتی و بازیگری که با ارتقای جایگاه خود، قادر به ایفای نقشی ژئوپلیتیک و کلیدی در عرصه‌ انرژی است، مطرح کنند و از منابع انرژی روسیه و نیز انحصار خطوط لوله انتقال انرژی به‌عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی جهت تأمین منافع ژئوپلیتیکی این کشور در منطقه اوراسیا و به‌ویژه در روابط با اتحادیه‌ اروپا بهره‌برداری کنند. امّا به‌نظر می‌رسد، این کشور برای رسیدن به چنین هدفی با موانعی اساسی و از جمله حضور قدرت‌های نافذ فرامنطقه‌ای همچون چین، امریکا و اتحادیه اروپا مواجه باشد؛ امری که در این پژوهش، قصد تبیین آن را داریم.

کلیدواژه‌ها