دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

نویسندگان

چکیده

نقش و اهمیت مردم در انقلاب اسلامی و ماهیت و اهدف فراملی آن باعث شده است دیپلماسی عمومی جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیابد. به‌گونه‌ای که در دوره‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر ارتباط با مردم و ملت‌ها در صحنه روابط بین‌الملل تأکید شده است. با این وجود، در دوران اصول‌گرایی این تعامل به طرز چشمگیری گسترش یافته و دیپلماسی عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علل و عوامل افزایش نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد کدامند؟ پاسخ موقت به این پرسش، به‌عنوان فرضیه، آن است که ویژگی‌ها و علایق شخصی رئیس‌جمهور، افزایش نقش مردم در روابط بین‌الملل، ماهیت و اهداف فرهنگی و فراملی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین‌الملل، باعث افزایش جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول‌گرا شده است.

کلیدواژه‌ها