سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران

نویسنده

چکیده

پیشنهاد امریکا در سال 2008 برای الحاق اوکراین به ناتو در راستای ادغام این کشور در بخش نظامی اروپا و اقدامات بروکسل برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به‌منظور یکپارچگی این کشور در بخش اقتصادی اروپا، حساسیت فراوانی را در میان رهبران روسیه به‌وجود آورد. با توجه به حاکمیت منطق ارضی قدرت در میان تصمیم‌گیرندگان روسی واضح بود که تلاش برای الحاق و یکپارچگی اوکراین در منظومه‌های نظامی و اقتصادی اروپا به‌شدت به تشدید حس ناامنی تاریخی در میان نخبگان حاکم در مسکو دامن زند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که منابع شاخص شکل‌دهنده بحران اوکراین چه منابعی هستند؟ ملاحظات تاریخی و الزامات ژئوپلیتیک روسیه در مورد اوکراین، شکاف‌های وسیع داخلی اوکراین و ناتوانی غرب و به‌ویژه امریکا در اطمینان خاطر دادن به روسیه درباره اینکه سیاست‌ها در مورد اوکراین در راستای تهدید نمی‌باشند، بحران اوکراین را گریزناپذیر ساخت.

کلیدواژه‌ها