اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

عادی‌سازی مناسبات اعراب و اسرائیل یکی از پیچیده‌ترین مسائل در منطقه خاورمیانه است که با قدرت‌های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد. یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی‌سازی روابط اسرائیل و اعراب به شدت مورد تهدید قرار می‌گیرد، ایران است. از زمان شکل‌گیری خاورمیانه نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده‌اند؛ نخست، تهدید ناشی از شکل‌گیری کشور مستقل یهودی در سرزمین‌های عربی و دوم، ایران انقلابی شیعی که علاقمند به صدور ایده ها و انگاره‌های خود به جهان عرب بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی‌سازی مناسبات خود با اسرائیل حرکت کرده‌اند؟ با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد موازنه تهدید معتقد است صرف افزایش نقش منطقه ای ایران منجر به همکاری اعراب و اسراییل نشده است بلکه کشورهای عربی و اسراییل با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی‌سازی روابط به دنبال ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به تزاید بوده و در مقابل تهدیدهای اسراییل روندی کاهشی داشته است و در نتیجه با توجه به تزاید تهدید مشترک همزمان ایران برای اعراب و اسرائیل عادی‌سازی مناسبات میان آن‌ها رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arabs and Choice in the Condition of Threat Balance:Iran s Threat and Normalization of Relations with Israel

نویسندگان [English]

  • fariborz arghavani 1
  • hasan arayesh 2
1 Assistant Professor in International Relations, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD Student, Political Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Normalizing relations between Arabs and Israel is the on of the most complicated issues in the Middle East that is connected with the great powers and most of countries in the region. Iran is one of the countries that is severly threatened in the process of normalization of relations between Israel and the Arabs. Since the formation of the modern Middle East after second World War, the Arabs continuesly had confronted with two major threat; first, threat of creation of independent Jewish country in the Arabs territories and the second, threat of shiite reveloutionary Iran that has tended to export its ideas and concepts to the Arab world. The main question of the article is the why the Arabs have proceded to normalization of their relations with Israel while they feel threatened by both of above developments? This article with focus on descriptive-explanative method and using a threat balance approach argues that the main reason of the normalization of relations, on the one hand can be found in continiously increasing level of Iran s threat against the Arabs and in the other hand, in the decrease in severity of Israel s threats against them. As a result, the normalization of relations between them has occurred due to Iran s simultaneous threat to the Arabs and Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Arabs
  • Israel
  • Threatening
  • Balance of Threat
  • Normalization
  • Iran
ابوالفتحی، محمد، دانش نیا، فرهاد، حشمتی جدید، حمیدرضا (1394)، مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بینا ذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ مخالف آن، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و چهارم، شماره 93، صص 188-143.
ارغوانی پیر سلامی، فریبرز، پیرانخو، سحر (1397)، تحول تکنولوژی موشکی ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره اول، صص 66-39.
افشاریان، رحیم، جوادی ارجمند، محمدجعفر (1397)، لابی اعراب و گسترش ایران هراسی در سیاست خارجی آمریکا، فصلنامه روابط خارجی، سال دهم، شماره اول، صص 44-7.
برزگر، ابراهیم، خرمشاد، محمدباقر، رهبر، عباسعلی و عالیشاهی، عبدالرضا (1400)، ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی ‌نفوذ‌ رژیم صهیونیستی ‌در خلیج‌فارس با تأکید ‌‌بر نقش‌ محوری محمد بن سلمان، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهاردهم، شماره 52، ص 101-77.
جریس، فوازی (1382)، آمریکا و اسلام سیاسی، ترجمه محمد کمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خدادادی، محمدباقر، ناصحی، محمد و عریضی، سیدمرتضی (1400) تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شرکت تا رقابت راهبردی (2011-2021)، مجله روابط خارجی، سال 13، شماره 3، صص 471-498.
دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور (1399)، «آمار پراکندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور»، (تاریخ مشاهده 7/11/1401) در: https://iranian.mfa.ir/files/mfairanian/Amar.pdf
طباطبایی، سید احمد، محبی انجدانی، داوود (1393)، ﺣﻘﻮق بین‌الملل و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ فلسطینی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره یازدهم، صص 163-129.
عریضی، سیدمرتضی و صفوی همامی، سید حمزه (1401)، الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا، مجله روابط خارجی، سال 14، شماره 3، پاییز، صص 163-193.
لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران، ابرار معاصر.
محسنی، سجاد (1401)، متغیرهای تأثیرگذار بر اینده زنجیره مقاومت در غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان)، مجله روابط خارجی، سال 14، شماره 3، پاییز، صص 227-194.
محمدی، منوچهر (1386)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
 
ب. انگلیسی
Amidror, Yaakov (2016), “A Covenant of Shadows”, BESA Center Perspectives Paper, No. 354, 7 August 2016, at: http://besacenter.org/perspectives-papers/acovenant-of-shadows.
Antony, John Duck, Jean Francois Seznec, Tayyar Ari, Wayne E. White (2008), War with Iran: Regional Reactions and Requirements, Symposium, Middle East Policy, 15 (3): 1-29.
Arab Barometer (2020), Does Iran pose greater threat to the region than Israel? Here is what Arab citizens think, (observed: 27/1/2023) at: https://www.arabbarometer.org/2020/01/israel-or-iran-which-is-the-greater-perceived-threat-copy/
Bergman, Ronen (2019), Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, NewYork: Random House Trade Paperbacks.
Boot, Max (2020), Iran-Backed Militias in Iraq Poised to Expand Influence, Council of Foreign Relations, October 13, Available from: https://www.cfr.org/in-brief/iran-backed-militias-iraq-poised-expandinfluence.
Bowen, Jeremy (2020), Five reasons why Israel’s peace deals with the UAE and Bahrain matter, At: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54151712.
Brookes, Peter and James Phillips (2021) The Growing Danger of Iran’s Missile Programs, The Heritage Foundation, (observed: 28/1/2023) at: http://report.heritage.org/bg3605
Chando, Janvier (2018), Heroes they felled: The Assassinations of Yitzhak Rabin and Anwar Sadat, and the Stillbirth of Peace in the Middle East, NewYork: Tisi Books
Einhorn, Robert (2022) Reviving the JCPOA is the Better Alternative –But Can It Be Sustainable?, Foreign Policy at Brookings, (observed: 1/28/2023) at: https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2022/05/FP_20220525_jcpoa_revival.pdf
Foster, Peter (2015), Barack Obama attempts to defuse Iran fears at Camp David summit, Available at: http:// www. telegraph. co. uk/ news/ worldnews/ northamerica/ usa/ 11606896/ Barack- Obama- attempts- to-defuse-Iran-fears-at-Camp-David-summit.html
Gardner, David (2015), Gulf Arabs fear Iran with cash as much as Iran with the bomb, Available at: http:// www. ft. com/ cms/ s/0/ 62ca7acc-f89d-11e4-8e16-00144feab7de.htm
Gramer, Robbie, Lynch, Coloum, Detsch, Jack (2020), Trump Extends Arab Push to Normalize Ties With Israel, Foreign Policy, (observed: 27/1/2023) at: https://foreignpolicy.com/2020/09/11/trump-extends-arab-push-normalize-ties-with-israel-sudan/
Hiltermann, Joost R. (2021), What European Mediation in the Persian Gulf Should Look Like, in Stepping Away from the Abyss: A Gradual Approach Towards a New Security System in the Persian Gulf) European, University Institute (EUI), Editorial Luigi Narbone, Abdolrasool Divsallar. P 49-56.
IISS (2019), Iran’s Networks of Influence - Chapter Four: Iraq, The International Institute for Strategic Studies (IISS), November, available from: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran19-06-ch-4-iraq
Jayamaha, Buddhika, Kevin S. Petit, Jahara Matisek, and William Reno (2019), The Great Saudi-Iranian Proxy Game, Middle East Quarterly 26 (Fall 2019).
Juneau, Thomas (2016), Iran’s policy towards the Houthis in Yemen: A limited return on a modest investment, International Affairs 92(3), pp. 647663.
Levy, Janey (2010), Iran and the Shia, New York: Rosen publishing group. Marschall,
Mason, Robert (2014), Back to Realism for on Enduring U.S-Saudi Relationship. Middle East Policy, XX1(4)
Moghadam, Amin (2021), Iranian Migrations to Dubai: Constraints and Autonomy of a Segmented Diaspora, Ryerson Centre for Immigration and Settlement (RCIS), Working Paper No. 2021/3, (observed: 27/1/2023) at: https://www.torontomu.ca/content/dam/centre-for-immigration-and-settlement/tmcis/publications/workingpapers/2021_3_Moghadam_Amin_Iranian_Migrations_to_Dubai_Constraints_and_Autonomy_of_a_Segmented_Diaspora.pdf
Muasher, Marvan (2021), Normalization of Arab Countries with Israel: Regional Geopolitical Aspects of the Agreements”, IEMed Mediterranean Yearbook 2021, (observed:27/1/2023) at: https://www.iemed.org/publication/normalization-of-arab-countries-with-israel-regional-geopolitical-aspects-of-the-agreements/
Navon, Emmanuel (2020), The Star and the Scepter: A Diplomatic History of Israel, Philadelphia: The Jewish Publication Society.
Parsi, Trita (2011), Freeing Israel from its Iran Bluff, Foreign Policy, 11 May, (observed: 28/1/2023) at: https://foreignpolicy.com/2011/05/11/freeing-israel-from-its-iran-bluff/
Paul, T.V., Wirtz, James J., Fortmann, Michel (2004), Balance of Power: theory and practice in the 21st century, California: Stanford University Press.
 Planet, Lonely et al. (2018). Lonely Planet Israel & the Palestinian Territories, Oakland: Lonely Planet Publications.
Rahman, Omar H. (2019), What‘s behind the relationship between Israel and Arab Gulf states?, Brookings, (observed:28/1/2023) at: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/28/whats-behind-the-relationship-between-israel-and-arab-gulf-states/
Rose, Caroline (2021), The US Strategy in Building a Persian Gulf Security Framework, in Stepping Away from the Abyss: A Gradual Approach Towards a New Security System in the Persian Gulf) European, University Institute (EUI), Editorial Luigi Narbone, Abdolrasool Divsallar. 57-66
Shapiro, Jeremy (2015), It’s Time to Stop Holding Saudi Arabia’s Hand”, Available at: http://foreignpolicy.com/2015/05/12/its-time-tostop-holding-saudi-arabias-hand-gcc-summit-camp-david/
Telhami, Shibley (2015), On Iran, the GCC is paying the price of relying on Benjamin Netanyahu, Available at: http:// www. brookings. edu/blogs/ markaz/ posts/ 2015/05/- gcc-summit-obamagulf-israel-iran-telhami Terry
The European Leadership Network (2022), Ballistic Missiles and Middle East Security: An Alternative Approach, Iran Project, January, (observed: 28/1/2023) at: https://www.europeanleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2022/01/27012022-IP-ELN-BM-Report-Final.pdf
Trofimov, Yaroslav (2015), Saudi Arabia Reluctantly Finds Common Ground with Israel about Iran, The Wall street Journal, (observed: 27/1/2023) at:  https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-reluctantly-finds-common-cause-with-israel-in-suspicions-about-iran-1434627043
Vatanka, Alex (2022), Iran s Use of Shi I Militant Prioxies, Middle East Institue, Working Paper, (observed: 28/1/2023) at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Vatanka_PolicyPaper.pdf
Walt, Stephen M (1988), Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia, International Organization, Vol. 42, No. 2.
Walt, Stephen (1987), The Origins Of Alliances. New York: Cornell University Press.