جنگ اوکراین و الگوهای وابستگی متقابل در روابط چین با روسیه و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/fr.2023.369285.1322

چکیده

با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین از 24 فوریه 2022، نه تنها کل جهان وارد بحران مهمی شده است، بلکه روابط سه قدرت بزرگ یعنی آمریکا، روسیه و چین هم وارد فاز جدیدی شده است. این مقاله در صدد بررسی این پرسش است که: «رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط آن با دو محور آمریکا-روسیه (از فوریه تا سپتامبر 2022) ترجیحاً بر مبنای چه منطق و ملاحظاتی مدیریت شده است؟». پاسخ اولیه این است که: « رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط با دو محور آمریکا-روسیه در این مقطع، ترجیحاً بر مبنای منطق وابستگی متقابل دو ساحتی (چین-آمریکا و چین-روسیه) همراه با مدیریت نرم موازنۀ سیاسی دنبال شده است». این مقاله با روش تحلیلی انجام شده است و یافته‌ها نشان می-دهند که نگرش و سیاست چین در راستای این بحران در دوره مورد نظر معطوف به احتیاط در تداوم رشد اقتصادی و تثبیت ظهور؛ حفظ نظامات همکاری اقتصادی با ایالات متحده آمریکا؛ تداوم همکاری و هماهنگی با روسیه؛ و در نهایت آرام کردن فضای متشنج سیاسی به نفع روسیه جهت بر هم نخوردن موازنۀ سیاسی بین‌المللی متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ukraine war and China,; two-dimensional interdependence with Russia and United States of America,

نویسندگان [English]

  • Hossein NOROOZI 1
  • Sorour Souri 2
1 Assistant Professor of International Relations , Faculty of Law & Political Science. University of Tehran
2 MA in international relations, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Occurring the war among Russia and Ukraine, not only the world has faced a serious crisis, but also the relations between great powers, the U.S., Russia and China have entered a new phase since February 24, 2022. The question being examined in this paper is that “how and upon what considerations has China managed its approach to both the war in Ukraine and the relations with the US-Russia axis from February to September 2022?”. The answer is “China's attitude to the aforementioned issue is preferably based on the logic of two-dimensional interdependence (China-US and China-Russia) along with the soft management of the political balance during that period of time”. With descriptive-analytical method, the essay shows China's policy in regard to this crisis in the given few months has been concentrated on the continuation of economic growth and stabilization of the emergence, preserving the economic cooperation systems with the United States of America, continuing cooperation and coordination with Russia, as well as pacifying the political tense atmosphere in favor of Russia in order not to impair the international political balance

کلیدواژه‌ها [English]

  • "China"
  • "Ukraine war"
  • "Russia"
  • "United States of America"
  • "Two-dimensional interdependence"
  • "global political balance"