انتقال نهادی قدرت در نظم بین‌المللی: فرصت‌ها و چالش‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا برای چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/fr.2024.403607.1403

چکیده

صعود چین در سلسله‌مراتب قدرت جهانی، بحث‌هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین‌المللی به‌جامانده از برتن‌وودز و آینده آن در میان چین‌پژوهان و سیاست‌گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین‌المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه‌اندازی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می‌داند که می‌توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت‌های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین‌المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای انتقال قدرت در نظم بین‌المللی فرا روی چین قرار می‌دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت‌های و چالش‌های این نهاد قابل تحلیل است. یافته‌های پژوهش با اتکا به روش توصیفی ـ تبیینی نشان می‌دهد که این بانک به‌مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت‌هایی همچون بین‌المللی یوآن، ترویج ارزش‌های آسیایی و معرفی چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت‌پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش‌هایی همچون نهادینگی سیستم برتن‌وودز، چالش‌های نقش‌آفرینی یوان به‌مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Institutional transfer of power in the international order: opportunities and challenges of the Asian Infrastructure Investment Bank for China

نویسندگان [English]

  • Fariborz Arghavani 1
  • Hosein Alipour 2
1 Associate Professor in International Relations, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A in Regional Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

China's rise in the world order has made discussions about the relationship of this government with the international order left by Bretton Woods and its future among China scholars and policy makers. One of the important aspects of this discussion is the explanation of China's approach to the global institutional order. While acknowledging China's dissatisfaction with international financial institutions and this country's efforts to gradually rebuild an alternative to this system, the establishment and operation of the Asian Infrastructure Investment Bank is in line with China's efforts, which can be considered within the framework of the institutional power. Based on this, this article aims to recognize the capacities of this bank in realizing China's institutional power in the international order by posing the question, what opportunities and challenges does this bank pose to China for the transfer of power in the international order? As a hypothesis, the article argues, the playing the role of this bank in the direction of advancing and strengthening China's institutional power can be analyzed in the light of identifying the capacities and challenges of this institution. , the research findings show that this bank, as one of the tools of institutional power, brings opportunities such as the internationalization of the yuan, the promotion of Asian values, and the introduction of China as a responsible great power for China., there are challenges such as the institutionalization of the Bretton Woods system, the challenges of playing the role of the yuan as a global currency, and the perception of a threat to China's economic rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power transfer
  • Asian Infrastructure Investment Bank
  • revisionism
  • China
  • global governance
  • international order