نقش دیپلماسی در مقابله با تروریسم معاصر علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناسی ارشد، کرمانشاه، ایران.

10.22034/fr.2024.417353.1444

چکیده

تروریسم معاصر یا جدید یکی از پدیده‌های نوینی می‌باشد که تأثیرات مختلفی را بر زندگی بشر در قرن بیست و یکم مترتب نموده است. این دیپلماسی توسط نهادهایی نظیر شعام(شورای‌عالی امنیت ملی)، شاک(شورای امنیت کشور)، واجا(وزارت اطلاعات)، سازمان اطلاعات سپاه، واخ(وزارت امور خارجه) و غیره انجام می‌پذیرد. در این راستا، جریان اصلی مطالعات تروریسم و آراء اندیشمندانی نظیر ویلکِنسِن، جَکسِن، کِرچِلِس، اسمِلسِر و میچِل، هافمَن، راجِرز و ... به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب گردیده تا بتواند از عهده پاسخ‌گویی به پرسش اصلی پژوهش برآید. بنابراین، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «نقش دیپلماسی د‌ر مقابله با تروریسم معاصر متوجه مردم و نظام سیاسی ایران چیست؟» این فرضیه را ارائه می‌دهد که «جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه بهره‌گیری از دیپلماسی می‌تواند 9 اقدام اساسی ضدتروریستی را در مقابله با تروریسم معاصر انجام دهد: 1)کاهش انگیزه تروریست‌ها جهت حمله به اهداف در داخل خاک ایران به‌واسطه اعمال فشار بر کشورهای میزبان تروریست‌ها و محروم نمودن تروریست‌ها از فضای فیزیکی و سیاسی؛ 2)تقلیل قابلیت‌های عملیاتی تروریست‌ها به‌واسطه اعمال فشار بر کشورهای میزبان و حامی در جهت خلع سلاح تروریست‌ها؛ 3)مسدود نمودن یا مصادره منابع مالی و دارایی‌های تروریست‌ها؛ 4) اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی خارجی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران و بالعکس؛ 5) ایجاد شکاف در جبهه حامیان تروریسم ضد ایرانی و منفعل نمودن دولت‌های حامی تروریسم ضد ایرانی؛ 6) زمینه‌سازی جهت محکومیت بین‌المللی تروریست‌ها؛ 7) سازمان‌دهی فضای رسانه‌ای سنگین علیه تروریست‌ها؛ 8) ممانعت از دست‌یابی تروریست‌ها به تسلیحات و فناوری پیشرفته؛ 9) منفعل نمودن، بازداشت و حتی زمینه‌سازی جهت حذف مهره‌های کلیدی جریان‌های تروریستی». این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Diplomacy In Dealing With Contemporary Terrorism Against the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Nima Rezaei 1
  • Ramin Mahmoudi 2
1 Assistant Professor, Department of International Relations , Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Master of Architecture, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Contemporary or new terrorism is one of the new phenomena that has caused various effects on human life in the 21st century. On the other hand, states are trying to reduce the scope of the negative effects of contemporary terrorism on human life by using defensive and offensive counterterrorist measures. The main goal of this research is to investigate the role of diplomacy in dealing with contemporary or new terrorism against the Islamic Republic of Iran. diplomacy in Islamic Republic of Iran is done by institutions such as the SHOAM(Supreme National Security Council), SHAAK(the National Security Council), VAJA(the Ministry of Intelligence and Security (MOIS)), the Intelligence Organization of the Islamic Revolutionary Guard Corps, VACH(the Ministry of Foreign Affairs), etc... In this regard, the mainstream terrorism studies and the opinions of thinkers such as Wilkinson, Jackson, Kurtulus, Smelser & Mitchell, Hoffman, Rogers, etc. have been chosen as the theoretical framework of the current research in order to be able to answer the main question of research. Therefore, this research seeks to answer the main question, "What is the role of diplomacy in dealing with contemporary terrorism against the people and the state of Iran?" It presents the hypothesis that "by using diplomacy, the Islamic Republic of Iran can carry out 9 basic counterterrorist measures in dealing with contemporary terrorism:

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Contemporary
  • counterterrorism
  • diplomacy