شماره 45 فصلنامه روابط خارجی (بهار 1399) منتشر شد

فصلنامه روابط خارجی، شماره 45، بهار 1399

شماره 45 فصلنامه روابط خارجی با مقالات ذیل منتشر شد.

۱. مدل‏های سنجش قدرت ملی ارزیابی خطر جنگ قدرت‏های بزرگ در نقاط بحرانی
عبدالحمید قلی‌زاده، محمدباقر حشمت‌زاده/ 

۲. ذهنیت و توسعه: تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین
سید جلال دهقانی ‌فیروزآبادی، محمد حیدری/ 

۳. رهبری سیاسی و بحران کرونا: مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان
جواد اطاعت، اصغر منصوریان/ 

۴. پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران
محمد ناصحی، مهناز گودرزی/ 

۵. خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020)
ایوب منتی/ 

۶. نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم: تحلیل موردی داعش و بوکوحرام
قدرت احمدیان، سیدامیرحسین بنی‌اشرف/ 

برای مطالعه، دریافت و ارسال مقالات به وبسایت فصلنامه روابط خارجی به آدرس frqjournal.csr.ir مراجعه فرمایید.