نویسنده = پیروز ایزدی
نقد و بررسی کتاب

دوره 1، شماره 4، دی 1388

محمد حسین حافظیان؛ سیروس فیضی؛ مسعود موسوی شفایی؛ حسین ملاعبدالهی؛ پیروز ایزدی؛ محسن شریعتی‌نیا؛ علی اکبر اسدی