هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

رابطه میان هویت و نظم منطقه ای در سالهای پس از جنگ سرد و بین المللی شدن منازعات قومی اهمیت یافت. هویت گرایی، پس از پایان نظام دوقطبی، در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه، قفقاز و بالکان، بی ثباتی دولت ها و تشدید پویش های امنیتی منطقه ای و بین المللی را در پی داشت. این تحولات، کنش گروه های هویت گرا و تاثیر آن در سطوح فراملی را در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرار داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مشخصا به دنبال پاسخ به این پرسش است که کنش نیروهای هویت بنیاد خاورمیانه چه تاثیری بر شکل گیری و تحول الگوهای نظم منطقه ای دارد؟ گروه های هویت بنیاد فروملی و فراملی بازیگران اصلی محیط امنیتی خاورمیانه بوده که با تضعیف یا دگرگونی ساختار دولت ها و شکل دهی به ائتلاف های منطقه ای و بین المللی بر الگوهای نظم منطقه ای موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identitism and regional order in the Middle East

نویسندگان [English]

  • ٍEbrahim Mottaghi
  • Amin Moeini
Law and Political Science, Tehran Universiry
چکیده [English]

The relationship between identity and regional order became important in the years following the Cold War and the internationalization of ethnic conflicts. Since the end of the bipolar system, identityism has led to instability in governments and intensified regional and international security efforts in various parts of the world, including the Middle East, the Caucasus, and the Balkans. These developments have focused the actions of identity-oriented groups and their impact at the transnational level on researchers and policy makers.The present study specifically seeks to answer the question of what effect the action of the identity forces of the Middle East on the formation and evolution of patterns of regional order? The identity groups have been key players in the Middle East security environment, influencing patterns of regional order by weakening or transforming the structure of governments and forming regional and international coalitions.
key words: Middle East, regional order, identity, Identity groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Foundation Identity Forces
  • Regional Order
  • Historical Sociology
  • Middle East
احمدی، حمید (1390). بنیادهای هویت ملی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
احتشامی، انوشیروان (1396). اقتصاد سیاسی جنگ و انقلاب؛ بررسی سیر دگرگونی در منطقه خلیج‌فارس. مترجمان: ایوب فرخنده و محمد سلامی‌استاد. تهران: دنیای اقتصاد.
ایوب، محمد (1397). آیا خاورمیانه فرو می‌پاشد؟ مترجم: ابراهیم انوشه. تهران: نشر جوینده.
برژینسکی، زبیگنیو (1394). خارج از کنترل، اغتشاش جهانی در طلیعه قرن بیست و یکم. مترجم: نوه ابراهیم. تهران: انتشارات اطلاعات.
بوزان، باری. ویور، الی (1398). مناطق و قدرت‌ها؛ ساختار امنیت بین‌الملل. مترجم: رحمن قهرمانپور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خدوری، مجید (1374).‌گرایش‌های سیاسی در جهان عرب. مترجم: عبدالرحمن عالم. تهران: مؤسسه انتشارات وزارت خارجه.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1389). مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل. فصلنامه روابط خارجی. 2(2). 49-96
روزنا، جیمز (1384) آشوب در سیاست جهانی؛ نظریه‌ای دگرگونی و پیوستگی. مترجم: علیرضا طیب. تهران: نشر روزنه.
فوکویاما، فرانسیس (1398) سیاست هویت کنونی و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن. مترجم: رحمن قهرمانپور. تهران: انتشارات روزنه.
کاستلز، مانوئل (1394). شبکه‌های خشم و امید؛ جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت. مترجم: مجتبی قلی پور. تهران: نشر مرکز.
کمپ، جفری و هارکاوری، رابرت (1399). جغرافیای استراتژیک خاورمیانه؛ پیشینه، مفاهیم و مسائل. مترجم: سید مهدی حسینی متین. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لطفیان، سعیده (1390). پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه روابط خارجی، (1)3. 207-175
لوئیس، برنارد (1394). دین سیاست و حکومت در خاورمیانه. مترجم: علی باقری دولت‌آبادی. تهران: نشر علامه بهبهانی.
متقی، ابراهیم (1388) همکاری نامتقارن ایران و آمریکا در دوران اوباما، فصلنامه روابط خارجی، (3)1. 7-32
هانتینگتون، ساموئل (1378). برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. مترجم: حمید رفیعی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
هینه‌بوش، ریموند. احتشامی، انوشیروان (1390). سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. مترجمان: رحمن قهرمانپور و مرتضی صباح. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 
Ayub, Nazih (1995). Over standing the Arab State, Politics and Society in the Middle East. Landon: I. B. Tauris
Berzonsky MD (2003). The structure of Identity: commentary on Jane Kroger's View of Identity status Transition. Identity. International Journal of Theory and Research. 3(3): 231-45.
Brown, L.Carl (1984). International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Fox, Jonathan, (2004). Bringing Religion into IR. Palgrave, chap 2.
Frankel, joseph (1973). Contemporary International Theory and the Behavior of States. oxford
Gerges, Fawaz (2011). The Rise and Fall of al-Qaede. New York: oxford university press
Hinnebusch, Raymond (1982) Children of the Elite: Political Attitudes of the Westernized Bourgeoisie in Contemporary Egypt, Middle East Journal 36, No. 4
Huntington, Samuel P (1993). The Clash of Civilizations?,Foreign Affairs. Summer. Available in: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations.
Lipset, Seymour Martin (1993). the Social Requisites of Democrasy Revisited. American Sociological Review. (59)1
Posen, Barry (1993). The Security Dilemma and Ethnic Conflict. Survival. vol. (35)1.