جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به پویش‌های ژئوپلیتیک انرژی عراق و تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای مترتب بر آن در آینده می‌پردازد. هدف نویسندگان تحلیل روندهای کلان مؤثر بر صنعت انرژی عراق به‌منظور ارائه تصویری روشن از آینده کنشگری ایران در ژئوپلیتیک انرژی این کشور است. سیاست عراق مبنی بر تنوع‌بخشی بر مبادی واردات انرژی، توسعه زیرساخت انرژی‌های تجدید پذیر، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و درعین‌حال تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده امریکا، ازجمله روندهای اثرگذار در آینده کنشگری ایران در ژئوپلیتیک انرژی عراق است. بر این اساس، سؤال مقاله این است که کلان‌روندهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر بازار انرژی عراق، چه تأثیری بر جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی این کشور خواهد داشت؟ استدلال نویسندگان این است که تداوم روندهای سیاسی و اقتصادی کلان موجود در میان‌مدت، موجب می‌شود مزیت انحصاری ژئوپلیتیک ایران در شبکه اقتصاد انرژی عراق با چالش مواجه شود. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل روند بوده است.
واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک انرژی، انرژی‌های تجدید پذیر، قدرت‌های بزرگ و تحریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's role in Iraq's geopolitical energy outlook

نویسندگان [English]

  • Ali Adami
  • Morteza Shokri
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This article deals with the geopolitical dynamics of Iraqi energy and the following political and economic developments in the future. The authors aim to analyze the megatrends in Iraq’s energy sector and its geopolitical consequences for Iran in the future. Iraq's strategy for diversifying energy imports, developing renewable energy infrastructure, expanding Foreign direct investments (FDI), At the same time, US pressure on Iraq to reduce its dependence on gas and electricity imported from Iran is one of the most important trends in the future of the country's energy market. The article seeks to answer this question: How will the current political and economic mega-trends in the Iraqi energy sector affect Iran's position in Iraq? The authors argue that the continuation of current Megatrends in Iraq’s energy sector will challenge Iran's exclusive geopolitical advantage in Iraq. The research method was based on trend analysis.
Key words: Geopolitics of energy, renewable energy, great powers and sanctions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Geopolitics of energy"
  • " Iraq"
  • "renewable energy"
  • "great powers "
  • "sanctions"
Al-Khatib.L (2021). "iraq’s Future Isn’t Oil, It’s Sustainable Electricity". Foreignpolicy. Retrieved from: https://foreignpolicy.com/ 2020/10/14/ iraq-oil-gas-energy-electricity/
Almeida, P. F. A. V. D. (1990). Do poder do pequeno Estado: enquadramento geopolítico da hierarquia das potências (Doctoral dissertation, Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas, Universidade Tecnica de Lisboa).
Belfercenter(2020). “Geopolitics of Energy Project”.retrieved from: https://www.belfercenter.org/project/geopolitics-energy-project
Bitumenprice (2019). "Iraq bitumen" Retrieved from: https:// bitumenprice. org/ iraq-bitumen-80-100/#:~:text= Bitumen%20 News-,Iraq%20 bitumen,- 80/100
Bloomberg (2020). "Verity Ratcliffe and Fiona MacDonald, “Kuwait Aims to Finish Mideast’s Biggest LNG Terminal”. Retrieved from: https://www. bloomberg.com/news/articles/2020-09-15
Bradshaw, M. (2009). The geopolitics of global energy security. Geography Compass, 3(5), 1920–1937. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009. 00280.x
Businessline (2019).”Iraq on track to be third oil supplier in 2030: IEA”.Retrieved from: https://www.thehindubusinessline.com/news/ world/ iraq-on-track- to-be-third- oil- supplier- in-2030-iea/ article 26943994. ece
Criekemans, D. (2018). Geopolitics of the renewable energy game and its potential impact upon global power relations. In D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables (pp. 37–74). Springer.
Energy & Utilities (2021). "Egypt agrees to supply 700MW of electricity to Iraq". Retrieved from: https://energy-utilities.com/egypt-agrees-to-supply-700mw-of-electricity-to-news113054.html
EQ International (2020). " U.S. Pushes Iraq To Cut Energy Dependence On Iran". Retrieved from: https://www.eqmagpro.com/u-s-pushes-iraq-to-cut-energy-dependence-on-iran/
Fateh, A (2019). "An Ambitious Project: With the new government, led by Adel Abdul Mehdi, the country's economic revival is underway, with the energy sector leading the way".Retrieved from: https://www.eni.com/ en-IT/global-energy-scenarios/iraq-energetic-sector.html
Flint, C, (2017). Introduction to Geopolitics. 3rd Ed. New York: Routledge
IEA (2019), Iraq's Energy Sector: A Roadmap to a Brighter Future, IEA, Paris https:// www. iea.org/ reports/ iraqs- energy- sector-a- roadmap-to-a-brighter- future
IEA (2019). "Natural gas production and flaring in Iraq, 2000-2030, IEA, Paris https:// www.iea.org/ data-and-statistics/ charts/natural-gas-production-and- flaring-in-iraq-2000-2030
International Monetary Fund (2019). Article IV Consultation, Iraq, Table 2, page 28. Retrieved from: file:///C:/Users/admin/Downloads/1IRQEA2019001. pdf
Iraq’s Integrated National Energy Strategy(2013).Retrieved from: https:// www. mees.com/2013/6/19/op-ed-documents/iraqs-integrated-national-energy-strategy-summary-and-key-recommendations/ecb0bc10-7e9b-11e7-8fce-073a4692655e
Khafaji, H (2021). “Iraq is Fertile Ground for Turkish Soft Power”. Retrieved from: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2021/04/20/iraq-is-fertile-ground-for-turkish-soft-power/
Khatinoglu .D (2020). "Iraq Has To Import Gas And Electricity From Iran For Years, Says Minister". Retrieved from: https://en.radiofarda.com/a/iraq-has-to-import- gas-and-electricity- from-iran-for-years-says-minister/ 30576394.html
Kurdistan Conflict and Crisis Research Cente(2021). " ROSNEFT IN KURDISTAN: A NEGLECTED BUT CRITICAL ASPECT OF RUSSIAN REGIONAL STRATEGY". Retrived from: https://www. kurdistanc.com/en/details.aspx?jimare=1111
Leal, C. M. (2011). As relações energéticas entre Portugal e a Nigéria e riscos e oportunidades. IDN Cadernos.
Leigh, M. (2014). Energy–A Geopolitical Game Changer. The International Spectator, 49(2), 1-10.
Middle East Monitor (2019). "Iraq signs deal for electricity from Gulf States". Retrieved from: https://www.middleeastmonitor.com/ 20190916-iraq-signs-deal-for-electricity-from-gulf-states/
Mitchell, J; Beck, P. and Grubb, M. (1996). The New Geopolitics of Energy. London: The Royal Institute of International Affairs.
NAS News (2019). “Iraq declares completion of electric connectivity with the Gulf". Retrieved from: https://www.nasnews.com/view.php?cat=34134
National Centers for Environmental Information (2018). “Global Gas Flaring Observed from Space”, National Oceanic and Atmospheric Administration, Retrieved from: https://www.ngdc.noaa.gov/eog/viirs/ download_global_flare.html.
Occhiuto.A (2020).” What Can Iraq Gain from Kuwait and Saudi Arabia“.Retrieved from: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/ what-can-iraq-gain-kuwait-and-saudi-arabia-27259
Oil & Gas Journa (2020), Worldwide Look at Reserves and Production. Retrieved from: https://www.ogj.com/ogj-survey-downloads/worldwide-production/ document/ 17299726/ worldwide- look-at-reserves-and-production
Overland, I. (2015). Future petroleum geopolitics: Consequences of climate policy and unconventional oil and gas. Handbook of Clean Energy Systems, 1–29. https://doi.org/10.1002/9781118991978.hces203
Pv-magazine (2019). “Iraq takes first concrete steps into solar”. retrieved from: https://www.pv-magazine.com/2019/01/08/iraq-takes-first-concrete-steps-into-solar/
 Reuters (2020). "U.S companies unveil Iraq investments before premier's White House visit". Retrieved from: https://www.reuters.com/article/us-usa-iraq-visit-idUSKCN25F2MT
Saadi & Jumaat (2020). 'Iraq targets 7 mil b/d oil capacity, zero gas-flaring, imports by 2025'.Retrieved from: https://www.spglobal.com/platts/en/ market-insights/latest-news/petrochemicals/082420-iraq-targets-7-mil-bd-oil-capacity-zero-gas-flaring-imports-by-2025
Saadi, D and Gordon M, (2020) “Iraq seen struggling to invest $10 billion to wean itself off Iranian gas and electricity imports,” S&P Global Platts, April 23, 2020, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/ latest-news/natural-gas/042320-iraq-seen-struggling-to-invest-10-bil-to-wean-itself-off-iranian-gas-and-electricity-imports.
Scholten, D., & Bosman, R. (2016). The geopolitics of renewables; exploring the political implications of renewable energy systems. Technological Forecasting and Social Change, 103, 273–283. https://doi.org/10.1016/j. techfore.2015.10.014
Shaffer, B. (2009). Energy Politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Shokri Kalehsar (2019). “Iranian, Saudi interests conflict in Iraq's energy market”.Retrieved from: https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/04/17/ iranian-saudi-interests-conflict-in-iraqs-energy-market
Shokri Kalehsar.O (2020). “The Future of Iran Energy Exports to Iraq”.Retrieved from: https://uwidata.com/7636-the-future-of-iran-energy-exports-to-iraq/
Speed, P. A. (2016). Energy Geopolitics. [Online] Available at: [Accessed on 12 August 2021].
Tehran Times (2019). “Iran supplying 26% of Iraq’s total electricity needs: Iraqi official”. Retrieved from: https://www.tehrantimes.com/news/441765/ Iran-supplying-26-of-Iraq-s-total-electricity-needs-Iraqi-official
The Emirates Policy Center(2020). “The “New Levant” Project: Likely Opportunities, Challenges And Trajectories”. Retrieved from: https:// epc.ae/details/featured/the-new-levant-project-likely-opportunities-challenges- and-trajectories
Thehindubusinessline(2019). " Iraq on track to be third oil supplier in 2030: IEA". Retrieved from: https://www.thehindubusinessline.com/ news/ world/ iraq-on-track-to-be-third- oil- supplier- in-2030-iea/article 26943994. ece
TRT World (2020). "The importance of Russia’s growing footprint in Iraq". Retrieved from: https://www.trtworld.com/magazine/the-importance-of-russia-s-growing-footprint-in-iraq-40054
Zawya.com (2021). “PROJECTS: Iraq aims for 33 percent clean energy by 2030”.Retrieved from: https://www.zawya.com/mena/en/projects/ story/PROJECTS_Iraq_aims_for_33_percent_clean_energy_by_2030-ZAWYA20211027061730/
Zidane.S (2021). ' raq opts for clean energy in ambitious energy reform program'. Retrieved from: https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/iraq-opts-clean-energy-ambitious-energy-reform-program#ixzz7F6xiljvs