درک نیات راهبردی خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل و محتوای اوژن سَنتوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آینده پژوهی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد و پژوهشگر حوزه فناوری و صنعت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/fr.2023.351105.1314

چکیده

در نبردها و جنگ ‏ها به خصوص جنگ اراده‏ ها و عزم ‏ها، درک زودتر نیات، طرح ‏ها و نقشه ‏های دشمن عامل مهم پیروزی است. شناخت درک نیات دشمن، نیازمند مدل و ساختار است؛ در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی وکتابخانه ‏ای، مدل سَنتوس برای درک نیات راهبردی آمریکا علیه ایران ارائه شده است. بعد از گری همل، بیشترین ادبیات نیات راهبردی، متعلق به اوژن سَنتوس است. ‌اجزای مدل درک نیات سَنتوس از لحاظ جامعیت و عمق نسبت به سایر مدل‏ های رقیب خصوصاً برای سطوح راهبردی برتری دارد. در این مدل، کیفیت و نوع نگاه دشمن درباره ایران را می‏توان مشاهده کرد. اجزای مدل او شامل «عقاید و مفروضات بنیادین ایران درباره خودش»، «عقاید ایران درباره ایالات متحده»، «اهداف اساسی ایران در قبال آمریکا» و «اقدامات اساسی ایران در قبال آمریکا» است؛ مدل او درمقایسه با یافته ‏هایش درباره ایران، ارزش بیشتری دارد. یافته‏ های دو جزء اول او منطقی ‏تر و یافته ‏های دو جزء بعدی او ناقص و غلوآمیز است. مدل‏ها و فرایندهای درک نیات راهبردی از فردمحوری به سمت سیستم ‏های همجوشی نیت تغییر یافته ‏اند و این سیستم‏ها با اتصال به انواع حسگرهای رفتاری در هوا (ماهواره، هواپیما و پهپاد)، زمین، دریا و شبکه‏ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و زیرساختی و با کمک پایگاه‏ های دانش، هوش مصنوعی و سیستم ‏های نرم ‎افزاری در آستانه دست‏یابی به داده ‏های بزرگ، فراتحلیل‏ها و دانش ‏های اجتماعی واقعی ‏تر هستند. جمهوری اسلامی ایران و نهادهای آن بایستی به طور منطقی و سیستمی، مدل ‏ها و فرایندهای درک نیات راهبردی دشمنان را در ساختار و بافتارهای خود طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the USA's adversarial strategic intentions against the Islamic Republic of Iran based on the model and content of Eugene Santos

نویسندگان [English]

  • reza moghiseh 1
  • Abdurrahim Pedram 2
  • ali asghar Fallah Sheykhlary 3
  • mohammad jamshidi 4
1 PhD in Futures Studies Management, Supreme National Defense University
2 PhD in Futurology and Assistant Professor of the Supreme National Defense University.
3 MA from Iran University of Science and Technology, Excellent expert of Industry
4 PhD in Regional Studies and International Relations and Assistant Professor of the University of Tehran and Deputy for Political Affairs of the President's Office.
چکیده [English]

In all of battles and wars, especially wars of will and determination, early understanding the enemy's intentions, plans and maps is an important factor in victory. Knowing the general plan or understanding the intentions of the enemy requires model and framework; In this article, by descriptive and analytical method and using documentary and library sources, the Sentos model is presented to understand the strategic intentions of the United States against Iran. Almost after Gary Hamel, most of the literature for understanding strategic intentions, especially with adverserial approach, belongs to Eugene Sentos. The components of the Santos intentions model to terms of comprehensiveness and depth are superior than other models in, especially for strategic levels. The components of her model include "Iran's fundamental beliefs and assumptions about itself", "Iran's beliefs about the United States", "Iran's basic goals toward the United States", and "Iran's basic actions toward the United States". His model is more valuable than his findings about Iran. Understanding strategic intentions have shifted from person-centered to intent fusion systems, this systems connect to a variety of behavioral sensors in the air (satellite, aircraft, and UAV), land, sea, and political, Social, economic, industrial and infrastructure networks and this systems with the help of knowledge bases, artificial intelligence and software systems are on the verge of accessing big data, meta-analyzes and social knowledge are more real. The IRI and its institutions must logically and systematically design models and processes for understanding the strategic intentions of the enemies in their structure and contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Structure
  • Model Content
  • santos
  • Strategic Intentins