شماره 55 فصلنامه روابط خارجی (پاییز 1401) با 8 مقاله منتشر شد

شماره 55 فصلنامه روابط خارجی (پاییز 1401) با 8 مقاله منتشر شد

در این شماره مقالاتی با موضوعات مختلف شامل برنامه هسته ای ایران، تاثیر دولت های استانی در سیاست خارجی چین، همکاری و  منازعه در حوزه اروندرود، الگوی نوسازی تدافعی و توسعه اقتصادی ایران، جنگ تجاری چین و آمریکا، الگوهای دوستی و دشمنی بین عربستان و سوریه، محور مقاومت در منطقه غرب آسیا و همچنین راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در شرق آسیا منتشر شده است. جهت مطالعه، روی عنوان مقالات کلیک نمایید:

 

تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران

نوشته علی قنادی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر

 

دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین

نوشته سید سعید میرترابی

 

تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

نوشته مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر

 

الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نوشته حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا

 

روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022)

نوشته الهام زاهدی خطیر؛ مختار صالحی

 

الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا

نوشته سید مرتضی عریضی میبدی؛ سید حمزه صفوی

 

متغیرهای تأثیرگذار بر آینده زنجیره مقاومت در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان)

نوشته سجاد محسنی

 

ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

نوشته رحمان نجفی سیار