دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

نولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی دولت و طبقه در خاورمیانه مطالعه موردی کرانه باختری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.396848.1381

نسا زاهدی؛ روح الله قاسمیان


انتقال نهادی قدرت در نظم بین‌المللی: فرصت‌ها و چالش‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا برای چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.403607.1403

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ حسین علی پور


تبیین قدرت جمهوری اسلامی ایران برپایه مفهوم «ارز قدرت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.407466.1416

جعفر نقدی عشرت آباد


نقش دیپلماسی در مقابله با تروریسم معاصر علیه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.417353.1444

نیما رضایی؛ رامین محمودی


رقابت‌ ایران و عربستان در شاخ آفریقا: تلاش برای کسب منزلت و اعتبار منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.418629.1447

سید روح‌الله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی


ژئوپلیتیک اتصال: شکل جدید رقابت قدرت در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.382244.1342

حسن نورعلی؛ سحر السادات موسوی نسب رابری


درک نیات راهبردی خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل و محتوای اوژن سَنتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fr.2023.351105.1314

رضا مقیسه؛ عبدالرحیم پدرام؛ علی اصغر فلاح شیخلری؛ محمد جمشیدی


عناصر شناختی موثر بر خروج نظامی آمریکا از غرب آسیا: مطالعه موردی عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.360377.1304

طه اکرمی


چین، ایران و تحول ژئوپلیتیکی خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.425316.1461

پرویز دلیرپور؛ زهرا کرانی؛ محسن نصراصفهانی


سازمان همکاری شانگهای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالش هایی در توسعه همکاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.382903.1344

احسان کاظمی؛ حسین رفیع؛ علی ابراهیمی


تحلیل میانجیگری چین در روابط ایران و عربستان در سال 2023

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/fr.2024.409983.1425

رئوف رحیمی؛ بهاره سازمند