تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر

دوره 6، شماره 2، تیر 1393

حسن احمدیان؛ محمدرضا مجیدی


اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، دی 1394

زهرا الوندی؛ محمودرضا گلشن‌پژوه


رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی شاپوری


راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای

دوره 8، شماره 3، مهر 1395

فرزاد رستمی؛ مجتبی صالحی کرتویجی


روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 571-595

سیدامیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی