موضوعات = امنیت بین الملل
نظم جهانی از منظر کیسینجر، مطالعه موردی بحران اوکراین

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-24

10.22034/fr.2023.392491.1368

غلامعلی چگنی‌زاده؛ وحید اخوت


موقعیت راهبردی سوریه در کنترل تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 88-107

10.22034/fr.2023.406223.1410

محمدرضا قرایی آشتیانی؛ محمدعلی روشن نظر


تبیین راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 186-210

10.22034/fr.2023.389777.1361

افشین متقی؛ حسن یعقوب نیا؛ شیرخان انوری


مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-36

10.22034/fr.2022.165679

علی قنادی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر