کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
موقعیت راهبردی سوریه در کنترل تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 88-107

10.22034/fr.2023.406223.1410

محمدرضا قرایی آشتیانی؛ محمدعلی روشن نظر


الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 106-132

10.22034/fr.2022.165682

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 659-692

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 196-226

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی


رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-36

ابوذر گوهری‌مقدم؛ پویا کلانتری


زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 69-102

سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید عباس احمدی کروچ


خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 197-228

محمدباقر حشمت ‏زاده؛ وحید قربانی


رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 99-128

اصغر جعفری ولدانی؛ محمد تقی جهانبخش


دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-162

رحمان نجفی سیار؛ خلیل قلخانباز


ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری


اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، دی 1394

زهرا الوندی؛ محمودرضا گلشن‌پژوه


تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری