موضوعات = روابط بین‌الملل
آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22034/fr.2023.354088.1280

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سجاد عطازاده


فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 176-217

10.22034/fr.2023.348935.1266

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مهدیه دوست حسینی


تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-36

10.22034/fr.2022.165679

علی قنادی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر


روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 133-162

10.22034/fr.2022.165684

الهام زاهدی خطیر؛ مختار صالحی


تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-231

ابوذر گوهری مقدم؛ رضا انصاری بارده


همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 269-308

عسگر صفری؛ معصومه راد گودرزی


مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 551-580

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ شیرین حداد زند


قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 707-741

مسعود رضائی؛ منا عبدی